Georg Hegel "Filosofie is de tijd in gedachten gevat."

'Wat redelijk is, is werkelijk. En wat werkelijk is, is redelijk."

Georg Wilhelm Friedrich Hegel is de belangrijkste filosoof van het 19e-eeuwse Duitse idealisme. Daarin staat de gedachte centraal dat niet de materie de grond van de werkelijkheid is, maar ideeën - door Hegel afwisselend het Absolute, de Geest of de Rede genoemd. 

In zijn moeilijk toegankelijke Phänomenologie des Geistes stelt Hegel de geschiedenis voor als een dialectisch proces, een ontwikkeling op basis van tegenstellingen. De "these" en de negatie daarvan ("antithese") worden telkens in een hogere "synthese" verzoend. De synthese vormt op haar beurt weer een uitgangspunt voor nieuwe negaties op weg naar een hogere synthese, enz. Uiteindelijk is alles opgeheven in (Aufhebung) en tegelijk deel van de Geest.

Opmerkelijk

Arthur Schopenhauer, die minder studenten trok dan Hegel, schreef in Die Welt als Wille und Vorstellung over zijn collega- filosoof: