Home Filosofen George Berkeley
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Vorige

Georg Hegel

George Berkeley

George Berkeley

12 maart 1685 - 14 januari 1753
Gilles Deleuze
Volgende

Gilles Deleuze

Quote

“Zijn is waargenomen worden.”

“We kunnen zeggen dat het bestaan van God veel duidelijker waarneembaar is dan het bestaan van de mens.”

George Berkeley verzette zich in zijn filosofie tegen het heersende materialisme uit zijn tijd. De corpusculaire filosofie van onder andere Locke ging ervan uit dat wij primaire en secundaire kwaliteiten van een waargenomen object kunnen onderscheiden. De kleur, smaak en geur van bijvoorbeeld een pizza zitten niet in het ding zelf. Die zijn er alleen als wij ze waarnemen. Het zijn secundaire kwaliteiten. De omvang en dergelijke zijn primaire kwaliteiten. Ze zouden onafhankelijk van onze zintuiglijke waarneming bestaan. Berkeley meent echter dat zo’n onderscheid zinloos is en dat wat wordt waargenomen alleen maar in de geest bestaat, inclusief de ‘primaire’ kwaliteiten. Dit leidt tot zijn beroemde dictum esse est percipi – ‘zijn is waargenomen worden’.

Het idee dat Berkeley een idealist was moet echter wat genuanceerd worden. Volgens Berkeley God zorgt er namelijk voor dat alles ‘echt’ bestaat, ook als we de wereld even niet waarnemen.

Geïnspireerd door George Berkeley

David Hume