Log in
Wachtwoord vergeten
Log in | Word lid | Service

Filosofie.nl

Filosofie Abonnement

'Het neoliberalisme is niet liberaal'

dinsdag 17 maart 2009

Frank Ankersmit, filosoof, historicus en jarenlang VVD-ideoloog, is uit de ‘neoliberale’ VVD gestapt. Wat is het neoliberalisme eigenlijk? En wat is er mis mee?


U noemt de VVD een groep ‘neoliberale sufferds’. Wat is het neoliberalisme precies?
‘Het neoliberalisme is de gedachte dat de markt altijd gelijk heeft. Vanuit dit principe tracht die de staat te ontmantelen en publieke taken door de markt te laten uitvoeren. Privatisering en deregulering vormen de kern. Politiek wordt gereduceerd tot het slaafje van de economie.’

Op welk mensbeeld stoelt deze ideologie?
‘Het neoliberalisme ziet de mens als een Homo economicus. Neoliberalen zien alle menselijke interacties als transacties, als economische handelingen. Ook het goede wordt zuiver economisch begrepen: greed is good. Preciezer: neoliberalen geloven dat handelingen die voortkomen uit hebzucht leiden tot een moreel juiste uitkomst. Dit idee komt van Adam Smith. In de Wealth of Nations (1776) vergelijkt hij deze onvoorziene sturing met een 'invisible hand'. Volgens Smith bakt de bakker geen broden uit menslievendheid, maar om geld te verdienen. Het vertrouwen in de markt dat uit dit mensbeeld spreekt, is door de kredietcrisis failliet gebleken. Als de juiste lessen uit de crisis getrokken worden, zal 2008 een keerpunt zijn, zoals 1989.’

Hoe verschilt het negentiende-eeuwse liberalisme dat u voorstaat van het neoliberalisme?
‘Het negentiende-eeuwse liberalisme ontstond na de Franse Revolutie, als reactie op het ancien régime. In dat aristocratische systeem lagen publieke bevoegdheden in private handen. Liberalen wilden publiek en privaat uit elkaar trekken: geen bevoegdheden zonder verantwoordelijkheden. De neoliberale privatiseringsagenda beoogt precies het omgekeerde. Het neoliberalisme is daarom niet liberaal. Het is antipolitiek. Publieke taken moeten niet overgelaten worden aan de onverantwoordelijke hebzucht van de markt.’

Johan Olsthoorn


Welkom op filosofie.nl!

Speciaal voor nieuwe bezoekers selecteerden wij negen inspirerende artikelen. Lees waarom onderzoek naar geluk niet deugt, zes soorten vervreemding op de werkvloer, hoe Socrates de opkomst van Trump al voorspelde, en meer...

Lees meer
Ik lees graag later

Als u hier uw e-mailadres achterlaat, dan sturen wij het kennismakingsdossier naar u toe. U kunt het dan op ieder gewenst moment lezen.