Thinking Planet


We leven op een denkende planeet. Daarom start Filosofie Magazine Thinking Planet, een beweging om de beste ideeën wereldwijd te verzamelen. 
Maak op 15 april kennis met de denkkracht van planeet Aarde!

Ongelezen boeken: Georg Simmel - Philosophie des Geldes (1900)

In korte tijd verzamel je meer boeken dan je kunt lezen. Hoe kom je aan een motief om één van die boeken ook echt van kaft tot kaft te lezen? De beste ongelezen boeken aan de hand van de inhoudsopgave, de eerste en de laatste zin. Deze...

André Glucksmann: “Het Westen wil in slaap worden gesust”

De Russen voeren een vuile oorlog, maar Poetin drinkt ‘gewoon’ thee met de Engelse koningin. André Glucksmann spuwt zijn gal tussen foto’s van wantoestanden in Tsjetsjenië: de wereld is in de greep van nihilisme en machtsdenken. “Als we niet...

Wat is wijsheid? Aristoteles over kennis & ervaring

Voor de praktijk van het leven is ervaring voldoende. Maar onze drang naar kennis is niet bevredigd zolang we niet meer dan ervaring hebben. Carlos Steel, hoogleraar antieke en middeleeuwse wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit Leuven over de...

Blaise Pascal: ‘Zekerheid, zekerheid, gevoel, vreugde, vrede’

Blaise Pascal was ziek van zijn geboorte tot zijn dood. Het belette hem niet om naast filosoof en wiskundige een groot onderzoeker te zijn. Hij toonde de mogelijkheid van vacuüm aan, ondanks de ‘natuurlijke afkeer van ledigheid’ van...

Volksempfinden en democratie

“Een democratie die leeft, is als de Kuip die kolkt. En de Kuip die kolkt betekent in praktijk de Coolsingel die wordt afgebroken.” De democratie is op zijn best een illusie, een illusie waarvan men mag verwachten dat zij de middeleeuwen...

De letter ruilen voor de geest

Dat de waarheid in de rechtszaal is verworden tot een fabel van metafysische proporties, bewijst de aanklacht tegen politici en journalisten wegens het aanzetten van haat tegen Pim Fortuyn. Het gaat in het strafrecht niet meer om de waarheid, maar om...