Thinking Planet


We leven op een denkende planeet. Daarom start Filosofie Magazine Thinking Planet, een beweging om de beste ideeën wereldwijd te verzamelen. 
Maak op 15 april kennis met de denkkracht van planeet Aarde!

Liefde en rede zijn vuur en water

'Wat de liefde van de andere opiaten onderscheidt, is dat het de enige drug is waarvan de verschijnselen ook noodzakelijk zijn voor het bestaan ervan'. Liefde is irrationeel. Zodra het eerste verstandelijke bezwaar aan de deur van het hart klopt, is het...

Typisch Nederlands!

Bestaat er typisch Nederlandse wijsbegeerte? Volgens Cornelis Verhoeven wel. 'Nederlandse wijsbegeerte is wijsbegeerte in het Nederlands, eenvoudig zoals Nederlandse poëzie poëzie in het Nederlands is.' Een 'nutteloze uiteenzetting' over wijsbegeerte...

Seitgeist IV: hyperteksten

In een zoektocht naar de Sitegeist van het wereldwijde web deze keer: gedachten over het verschijnsel hypertekst.

'Wat jij verlangt is niet gering. Jij wilt zielenrust'

Serenus is ontevreden over zichzelf. Hij weet niet precies waarom. Het gaat helemaal niet zo slecht, maar om nu te zeggen dat het goed gaat... Daarom vraagt hij zijn vriend Seneca om advies: 'Ik heb geen speciale klachten, maar ik voel me bitter en...

De club van Rome

Athene is de bakermat van onze cultuur. Maar in Rome kwam die cultuur tot bloei. De Grieken hadden om zo te zeggen het wiel uitgevonden. De Romeinen plaatsten er een kar op en reden ermee weg: richting beschaving en onverschrokkenheid.

'Overigens is armoede geen schande'

Er kan een hoop mis gaan in een mensenleven, maar ach, als je maar geld hebt. 'En juist geld heb ik niet', verzuchtte Dostojevski. Opgejaagd door rekeningen, herinneringen, aanmaningen, dwangbevelen, schuldeisers, incassobureaus en deurwaarders, schreef...