Log in
Wachtwoord vergeten
Log in | Word lid | Service

Filosofie.nl

Filosofie Abonnement
WP nr. 2/2006

De verlichting: inleidende beschouwing

Met deze knop kunt u, als u lid bent, artikelen toevoegen aan een leeslijst op uw persoonlijke pagina. Klik hier voor uw abonnement op maat.

Koo van der Wal

De verlichting opnieuw in discussie
De verlichting is weer volop in discussie om ten minste twee redenen: ten eerste wordt zij regelmatig ter sprake gebracht in tegenwoordige debatten rond de maatschappelijke problemen ten gevolge van de instroom van grote groepen immigranten met een niet-westerse (met name islamitische) achtergrond in de moderne samenleving. Die problemen worden er dan aan toegeschreven dat de nieuwkomers ideeën en praktijken meebrengen die niet stroken met de moderne denkwijze en mentaliteit die in sterke mate door de denkbeelden van de verlichting bepaald zijn. De oplossing van genoemde problemen bestaat er in deze gedachtegang dan in dat de ‘allochtonen’ alsnog door de verlichting heen gaan en zich de daarvoor kenmerkende opvattingen en levenshouding eigen maken. Dat leidt uiteraard tot een hernieuwde discussie over wat die opvattingen en levenshouding meer precies inhouden. Met name is de vraag of er één complex ‘verlichting’ is dan wel of er daarvan verschillende varianten of inkledingen mogelijk zijn al naar gelang het fenomeen verlichting zich op de bodem van verschillende culturele tradities ontwikkelt.

Verder lezen?Welkom op filosofie.nl!

Speciaal voor nieuwe bezoekers selecteerden wij negen inspirerende artikelen. Lees waarom onderzoek naar geluk niet deugt, zes soorten vervreemding op de werkvloer, hoe Socrates de opkomst van Trump al voorspelde, en meer...

Lees meer
Ik lees graag later

Als u hier uw e-mailadres achterlaat, dan sturen wij het kennismakingsdossier naar u toe. U kunt het dan op ieder gewenst moment lezen.