Log in

Wachtwoord vergeten?

Word lid Log in Contact

Filosofie.nl

‘Hij die de Tao volgt, doet dagelijks minder en minder’

Alleen als u stil bent kunt u luisteren, en alleen als u niet-handelt kunt u tot
oplossingen komen. Deze Belgische filosoof legt uit hoe deze ideeën in het Taoïsme
tot stand kwamen.

 

‘Zhuang Zi (370-280 voor Christus), een van de belangrijkste taoïstische denkers, heeft waarschijnlijk echt bestaan. Hij leefde in een woelige tijd, de periode van de ‘Strijdende Staten’. Volgens een historicus werkte Zhuang Zi als klerk in een laktuin en schreef hij een groot boekwerk dat op de leer van Lao Zi gebaseerd was. Kenmerkend voor de aan Zhuang Zi toegeschreven teksten zijn een excentrieke stijl en bizar taalgebruik. Deze karakteristieken maken zijn geschriften zeer moeilijk leesbaar.’

Maar de onleesbaarheid van de geschriften is juist in lijn met het Taoïstische idee dat de
werkelijkheid niet in woorden te bevatten is.
 

‘Alle woorden die men gebruikt om uit te leggen wat Tao is, verhullen het alleen maar. De volgende formulering komt misschien het dichtst in de buurt: Tao is het niet-zijn dat aan het zijn en het niet-zijn van de wereld voorafgaat. Het eerste ‘niet zijn’ staat niet voor de totale afwezigheid van alles wat is. In zijn onkenbaarheid omvat Tao namelijk zowel het zijn als de ontkenning ervan. Het is het volle en het ledige tegelijk, het vol-ledige. Tao is het mysterie waaruit de wereld ontstaan is; het doordringt alle dingen maar is zelf een niet-ding.’

Wilt u meer ontdekken over de afkomst van het Taoïsme?
Lees hier dan het volledige artikel (alleen toegankelijk voor leden).