Kant

Immanuel Kant staat bekend als verlichtingsdenker en bedenker van de categorische imperatief. In zijn filosofie probeert hij de volgende vragen te beantwoorden: Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? Wat is de mens?

Thinking Planet


We leven op een denkende planeet. Daarom start Filosofie Magazine Thinking Planet, een beweging om de beste ideeën wereldwijd te verzamelen. 
Maak op 15 april kennis met de denkkracht van planeet Aarde!

Immanuel Kant

"Verlichting is bevrijding van de onmondigheid die je aan jezelf te wijten hebt.""Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Waar mag ik op hopen?"Immanuel Kant is een belangrijke filosoof van de achttiende-eeuwse Verlichting. Zijn definitie daarvan is klassiek...

De achtergrond van Kants denken

Het eerste probleem bij het interpreteren van de Kritiek van de zuivere rede is dit: welke vragen probeert Kant in dit boek te beantwoorden? Kant schrijft zelf in het voorwoord bij de eerste uitgave: 'Bij dit werk heb ik volledigheid tot mijn doel...

Volwassen worden volgens Kant

‘Heb de moed je van je eigen verstand te bedienen!’, roept Kant ons op. Volgens ethicus Susan Neiman hebben we juist deze moed nodig om volwassen te worden. Volgens Neiman presenteert Kant ons een politieke uitdaging; accepteer niet onnadenkend...

De zeventiende en achttiende eeuw

'Je leert de wereld niet kennen door de werken van Aristoteles te becommentariëren, maar door vragen aan de natuur zelf voor te leggen - door middel van experimenten.' Log in of word lid van filosofie.nl om het volledige college (56 minuten) te...

De Kant van René

Immanuel Kant was voor René Gude een van de belangrijkste filosofen. In deze hommage aan Kant laat hij zien hoe de mens zijn vrijheid kan benutten – paradoxaal genoeg door zichzelf regels op te leggen.   De kernvraag in Immanuel Kants...

IJzeren Lijst 2. Kritik der reinen Vernunft van Immanuel Kant

'Wat kan ik weten?', vraagt de Duitse filosoof Immanuel Kant (1724-1804) zich eind achttiende eeuw af. Hij besluit op zoek te gaan naar de betrouwbaarheid en de grenzen van onze kennis. Zijn bevindingen zetten de wereld op haar kop: het gaat er niet...

Grote lijnen in Kants kleine werken

Immanuel Kant heeft met uiterste precisie drie heipa­len en een aantal piketpaaltjes in de brei van ons denken ge­slagen. Dan kunnen we tenminste onze plaats bepalen in dit wanordelijk universum. Bernard Delfgaauw vertaalde enkele kleine werken van...

Negentiende eeuw

'Onmondigheid is weliswaar aangeboren, maar als je die naïviteit meesleept in je volwassenheid, is dat jou persoonlijk aan te rekenen.' Log in of word lid van filosofie.nl om het volledige college (47 minuten) te beluisteren. In het vierde deel van...

Volwassen worden volgens Kant

Als je je maar één regel kunt herinneren die Kant heeft geschreven, is dat waarschijnlijk de eerste zin van “Wat is Verlichting?”: Verlichting is de bevrijding van de mensheid uit haar zelfverkozen onvolwassenheid. Het essay is veel beter leesbaar...

Immanuel Kant: De avontuurlijke thuisblijver

Volgens Immanuel Kant kunnen wij niets zeker weten, omdat we altijd worden beperkt door onze eigen waarneming. Maar dat is geen reden tot wanhoop. Door al onze indrukken van de wereld naast elkaar te leggen, komen we toch een heel eind. Immanuel...

Kants categorieën in de bioscoop

Kant formuleerde in 1781 de categorieën die in ieder geval nodig zijn willen we überhaupt iets kunnen waarnemen. De Nederlandse filmregisseur Frans Weisz weet na vele jaren film maken inmiddels veel over de ‘Er-was-eenscategorie’ en de...

Categorische imperatief

Categorische imperatief Immanuel Kant (1724-1804) De morele wet van Kant helpt bij het formuleren van een publieke moraal. Wat is het idee? Ons gedrag moeten we volgens Kant ten overstaan van iedereen kunnen verantwoorden.  Daarom is bedriegen...

Het sublieme: waarom we blijven kijken naar wat we niet willen zien

Waarom zijn we gefascineerd door rampen? Volgens de Ierse filosoof Edmund Burke ‘wekt angst genot op zolang het gevaar niet te dichtbij komt’. Zodra het tweede vliegtuig de zuidelijke toren van het World Trade Center in vliegt, begint het beeld...

Goede leugens, slechte leugens

Volgens Immanuel Kant mogen we nooit liegen, maar niet alle leugens zijn schadelijk – sommige zijn zelfs uiterst nuttig of op zijn minst heel aangenaam. Een genealogie van de leugen, van de humoristische leugen tot de bedwelmende...

‘Een bom die er alles aan deed niet te ontploffen’

Is het leven van Kant wel interessant genoeg om diverse biografieën te rechtvaardigen? Waarom zouden we eigenlijk een biografie willen lezen van een filosoof, dus van iemand bij wie het moet gaan om ideeën en niet om zijn levenswandel? En bovenal: van...

Noodzakelijke vrijheid

Kant ontwierp in de Kritik der reinen Vernunft een invloedrijke opvatting over de werking van ons bewustzijn. Wat is daar nog van over, ruim tweehonderd jaar later, en na enkele decennia diepgravend hersenonderzoek? ‘Kant ontmaskert avant la lettre de...