Crowdfundings-filosofie

G8, investeerinfilosofie.nl, Tjebbe Venema, denkkracht, daadkracht

klik om een oordeel te geven!
Nederland als ontwikkelingsland. Een land dat - laten we zeggen - het rapportcijfer zeven op zak heeft, maar op een punt is aanbeland dat die zeven een zes kan worden. Tijdens de G8 zullen de grootste denkers ter wereld gevraagd worden hoe Nederland de goede kant op geholpen kan worden. Denkkracht naast daadkracht. Waarom? Omdat het af en toe nodig is de fundamenten onder ons bestaan weg te slaan, om er achter te komen dat dingen net even ingewikkelder of anders in elkaar zitten dan we altijd gedacht hebben, zoals Lisa Doeland vorige week in haar column schreef. Maar ook om te bekijken wat er bijvoorbeeld allemaal al goed gaat in Nederland en hoe dat ingezet kan worden. Zodat dat rapportcijfer een acht kan worden in plaats van een zes, om met de woorden van Denker des Vaderlands René Gude te spreken. 

Denkkracht naast daadkracht dus. Maar voor het zover is, voor de G8 een feit is, hebben we nog behoorlijk wat daadkracht nodig. En dat zeg ik niet uit medelijden met mezelf of met de collega’s die het evenement organiseren. Ik zeg dat, omdat de G8 door crowdfunding tot stand moet komen. Met andere woorden: zonder crowd geen G8. Via de website www.investeerinfilosofie.nl roepen we mensen op om €12,50 te investeren in filosofie. Niet omdat dat hip is, maar omdat we graag willen dat filosofie en dus ook de G8 voor iedereen toegankelijk is.

Eén van de basisprincipes van crowdfunding is het stellen van een afgebakend doel: hoe concreter, hoe beter. Elke bijdrage brengt het doel dichterbij. De investeerder krijgt daar iets voor terug: het product dat door crowdfunding gemaakt kan worden, een kopie van het nog op te nemen album van de band die gesteund wordt, of gewoon een goed gevoel. Investeren in de G8, in filosofie, lijkt dan misschien wat abstract. Behalve een avond waarop de acht grootste denkers ter wereld (u kiest welke dat zijn) samenkomen, levert de G8 materiaal (film, tekst) op. Dit zal gebruikt worden als cursus- en lesmateriaal, zodat er daadwerkelijk iets gebeurt met de visies die tijdens het evenement geformuleerd worden. Dat materiaal wordt beschikbaar gesteld aan investeerders in het project. Daarnaast krijgen zij voorrang als de kaartverkoop van start gaat en maken ze kans op een boekenpakket met werken van de acht denkers. Belangrijker: elke bijdrage brengt de G8 dichterbij. Daarnaast bent u meteen lid van omroep HUMAN, die in haar voortbestaan bedreigd wordt. Zo zorgt u ervoor dat programma's als Het Filosofisch Kwintet en Durf te denken, programma's waarin verder gekeken wordt dan de waan van de dag, ook in de toekomst gemaakt kunnen worden. Als dat geen goed gevoel geeft?

Reacties

Prima plan. Alleen het plan al geeft me een goed gevoel, nog voor de G8 is gerealiseerd. Als je de lat niet te hoog legt, zoals wellicht andere reageerders, kan het een kleine bijdrage leveren aan meer ruimte voor vragen durven stellen vanuit oprechte nieuwsgirigheid en verwondering. Dat is iets wat we als kinderen van nature doen, en langzaam afleren, zonder goede reden. Elk initiatief tot een tegenwicht verwelkom ik daarom bij voorbaat.

Matthijs op 06-11-2013 om 21:42

De essentie van samenleving is samen leven. Al hoewel over crowdfundig gesproken wordt, wordt ook hier weer vrij rap de commercie naar voren gebracht. Da's jammer. Immers crowdfunding zou kunnen draaien zonder deze aanvulling. Werkt dat niet ? Dan is er nog werk aan de winkel. De hele essentie van april jl "de N8 van de Filosofie" is aan te geven dat de wereld haar identiteit kwijt is door met name de gemakzucht van geld. Deze wolf in schaapskleren heeft afhankelijkheid gecreëerd. De nieuwe identiteit is dus afhankelijkheid. Zoek eerst je eigen identiteit zonder naar geld te grijpen. Als de G8 geld kost, nodig dan filosofen uit met gelijke of grotere kennis van zaken die het zonder fee willen doen. Hulp nodig > Zie http://goo.gl/KtBpXN (emergence of integrity)

Wil'fred op 08-10-2013 om 21:42

@Bouke Jan Douma. Vrijwel alle mededelingen die beginnen met 'de joden', 'de islamieten', 'de Duitsers', et cetera, zijn onwaar. Dus ook een zin die begint met '(de) Nederlanders' is een onware zin... Misschien is utilitarisme een veel bedreven sport, maar er zijn ook veel Nederlanders, die ruim over het directe nut heen kunnen kijken naar achterliggende -niet per se economische- belangen. Ik vind het geweldig dat FM de G8 organiseert! Als er geen alternatieven worden geformuleerd, dan wint het utilitarisme gemakkelijk. Is dat de bedoeling?

George Snellebrand op 08-10-2013 om 21:42

Dat zal nooit wat worden.
Nederlanders kunnen namelijk niet anders dan utilitaristisch (na)denken.
Dat is in beginsel voordelig, en bijkomstig veilig.

Komt het op echt vrij nadenken aan, dan wordt men hier te lande bang,
kijkt naar 'Amerika' (het continent bestaat niet eens meer)-- volgt gedwee.

Een goed gevoel, dat wil iedereen wel hebben. Het goede gevoel "ik
kan nadenken" bijv., dat deze actie wil verschaffen. Maar dat gevoel
is iets anders dan 'het kunnen'. FM zou zich derhalve moeten schamen
dat een dergelijke actie hier serieus en gloedvol in de aandacht komt.

Maar zij zal dat niet doen. Want het feit dat iets dergelijks hier ge-
presenteerd wordt (en niet bijv. in de goed-gevoel-publicatie Psycho-
logie-Magazine) bewijst dat men bij FM niet de fundamenten van een
gebouw, maar de glas-in-lood-raampjes, en vooral de wijze waarop het
een en ander in kruissteek het leukste naar voren komt, het interes-
santste aan de bouwkunst vindt.

En ook dát alles is Nederland.

Bauke Jan Douma
Amersfoort

Bauke Jan Douma op 07-10-2013 om 21:42