Thinking Planet


We leven op een denkende planeet. Daarom start Filosofie Magazine Thinking Planet, een beweging om de beste ideeën wereldwijd te verzamelen. 
Maak op 15 april kennis met de denkkracht van planeet Aarde!

Heidegger en zijn kinderen

De intellectuele pupillen van Heidegger worstelden met zijn bewondering voor het Derde Rijk.

Bergson over innerlijke tijd

Scheppingskracht en openheid zijn typerend voor de tijd die wij innerlijk ervaren.   Het blijft een waagstuk om een beroemd hedendaags denker te verzoeken een inleidende tekst over een befaamd filosoof te schrijven. De Past Masters-reeks van...

Groots essay: ‘Hij zei wat ik denk, en ik denk wat hij zei’

Tussen wijsbegeerte en literatuur zweeft onbestemd het essay: te persoonlijk voor de filosofie, te betogend voor de letteren. Naar aanleiding van een of meer recent verschenen essays schrijft Ger Groot maandelijks een beschouwing halverwege tussen essay...

De vertaler van... Paul Celan, verzamelde gedichten

Celan schreef één zeer vilein gedicht over Heidegger, maar in de prachtige vertaling van Celans poëzie blijkt veel vaker zijn bewondering voor ‘de denker uit het Zwarte Woud’.

Linguistic terms: Ben jij van plan toxine te drinken? (2)

De toxine-puzzel die ik in de vorige column presenteerde, werd ontworpen door de Amerikaanse filosoof Gregory Kavka. De vraag waarmee de vorige column eindigde, luidde als volgt: kun je op tijdstip t de intentie vormen om het onsmakelijke drankje...

Toevallig leven

‘Ieder van ons dankt zijn leven aan het toeval dat van de vele duizenden zaadcellen nu juist die ene met de daar aanwezige eicel versmolt’, schrijft Jos de Mul in zijn essay over toeval. Later leiden toevallige ontmoetingen naar geluk én ongeluk....