Ontketen iets nieuws


Vier op 21 januari de mens als creërend wezen: wij maken de wereld om ons heen en tegelijkertijd ontstaan we zelf opnieuw. Nog nooit innoveerden we zo snel.  Beleven we een nieuwe renaissance?

‘Wild parties, girls, drink and drugs’

Tussen wijsbegeerte en literatuur zweeft onbestemd het essay: te persoonlijk voor de filosofie, te betogend voor de letteren. Naar aanleiding van een of meer recent verschenen essays schrijft Ger Groot maandelijks een beschouwing halverwege tussen...

De auteur van... De eeuw van Schnitzler

De kritische geest van de Verlichting heeft ons nooit verlaten, zegt de befaamde Amerikaanse historicus Peter Gay. In zijn nieuwste boek laat hij zien dat de negentiende eeuw niet bekrompen en burgerlijk is, maar eerder open en kritisch.

Linguistic terms: Een epistemologische nachtmerrie

Stel dat er een uitspraak bestaat waarvan je weet dat je niet kan weten dat hij waar is. Kan zoiets bestaan? Nee. En je kan dat relatief eenvoudig aantonen. Noem die zin ‘p’, en kort ‘weten dat p’ af als ‘Kp’ (de K...

Vuile oorlog

Op het moment dat u deze tekst onder ogen krijgt, is de oorlog tegen Irak uitgebroken, of door een succesvolle interventie van de Verenigde Naties afgewend, of we zitten nog altijd in spanning door de oorlogsdreiging. Nadenken over de oorlog lijkt een...

Wie is Nederland?

In de negentiende eeuw waren er nog geen moslims die de Nederlandse waarden en normen bedreigden. Maar je had wél de praalzieke katholieken die het protestantse volksideaal van beschaving en eenvoud ondermijnden. Philip Willem van Heusde wierp...

‘Een voortreffelijk karakter kiest altijd de middenweg’

Hoeveel kun je beschrijven met één welgemikte uitspraak? Een meditatieve serie over beroemde mantra’s in de westerse filosofie. Deze keer: hoe een voortreffelijk karakter volgens Aristoteles het juiste midden weet te houden.   ‘Als het...