Log in
Wachtwoord vergeten
Log in | Word lid | Service

Filosofie.nl

Filosofie Abonnement
21-01-2017

Liveblog: Ontketen iets nieuws

Met deze knop kunt u, als u lid bent, artikelen toevoegen aan een leeslijst op uw persoonlijke pagina. Klik hier voor uw abonnement op maat.

Gwendolyn Bolderink, Redacteur FM

Onze geboortelijkheid kenmerkt de mens: we worden als baby op de wereld geboren, maar pas later maken we eenzelfde geboorte mee in de cultuur, de politiek of het spirituele domein. Dit betekent dat de ontwikkeling van de mens en de ontwikkeling van onze omgeving samengaan. Worden we steeds rijker aan ervaringen nu de wereld om ons heen zo snel verandert? Stelt de toename van kennis ons in staat tot een dieper inzicht in mens en wereld? 'Ontketen iets nieuws': Een middag vol lezingen, muziek en interviews. Kunt u er niet bij zijn? Volg dan hier onze liveblog! Neem ook vooral een kijkje op Facebook, Twitter en Instagram voor live updates achter de schermen. 13:00 uur:
We gaan bijna beginnen! 


13:30 uur:
De eerste spreker is rechtsfilosoof Nanda Oudejans. Ze spreekt over Hannah Arendt en waarom we ons vermogen om het tij te keren niet moeten onderschatten!

Het kernbegrip van Arendts denken is nataliteit of geboortelijkheid. Volgens Arendt liepen de grote westerse denkers een dodenmars: ze dachtten het menselijk bestaan altijd vanuit het feit dat we sterfelijk zijn. Arendt doorbrak dit denken door naar ons begin te kijken; naar het gegeven dat we geboren zijn. Maar het is niet onze biologische geboorte die zij zo relevant vindt. Het is onze tweede geboorte waar zij waarde aan hecht: onze mogelijkheid opnieuw te beginnen, samen te komen en politieke veranderingen teweeg te brengen in de wereld. Oftewel: nataliteit en politiek handelen hangen nauw samen.

Nanda Oudejans, die zich vooral bezighoudt met vluchtelingen, vraagt zich af wat dit idee van Arendt betekent voor onze mensenrechten. Is onze biologische geboorte de enige voorwaarde voor mensenrechten? Nee, zegt Arendt. Het is een absurde gedachte dat je alleen maar geboren hoeft te worden om mensenrechten te hebben. Nee, de voorwaarde voor mensenrechten is dat we staatsburger zijn. En wie zijn dan de rechtelozen? Juist: vluchtelingen.

Diegenen die niet tot een gemeenschap behoren, hebben dan ook niet de mogelijkheid op te komen voor hun eigen rechten. Het zijn de staatsburgers, de mensen met rechten, die zich hard moeten maken voor de rechtelozen en veranderingen tot stand kunnen brengen. Dit vermogen - onze geboortelijkheid, dat wat ons tot mens maakt - valt niet te onderschatten! In tijden van populisme en opkomend fascisme is het van het grootste belang dat we samen komen, en ons hard maken voor onze eigen rechten en die van anderen.

14:00 uur:
Het Utrechts Studenten Koor:
14:15 uur:
We lijden aan leegtestress, betoogt neerlandicus Dick van Niekerk: gebrek aan leegte. Moeten we vaker de leegte durven toelaten?

15:00 uur:
Een Europese primeur: Asghar Seyed-Gohrab, expert op het gebied van de Perzische cultuur en literatuur, vertelt over de mystieke verhandeling van een van de meest invloedrijke mystici uit de islamitische wereld, Hakim Sanai. Over de ontwikkeling van de mens schreef Sanai De reis van de knechten naar de Plaats van Wederkeer, waarin de mens vanaf het moment van conceptie tot haar volledige realisatie als volmaakte mens beschreven wordt. Seyed-Gohrab draagt in het Perzisch fragmenten uit het gedicht voor, en vertelt hoe we deze woorden moeten duiden.

Geboorte is niet alleen een biologisch feit, maar ook een spirituele gebeurtenis. Het is onze tweede geboorte die ons tot volmaakt mens maakt. Wanneer we in biologische zin geboren worden, bestaan we slechts op het niveau van de planten en de dieren. Maar er is een innerlijke drang om te stijgen en terug te keren naar het goddelijke, de Plaats van Wederkeer. 

Meer weten? Lees een interview met Seyed-Gohrab over geboorte als mystieke reis.

15:30 uur:
De improviserende cellist Harald Austbø ontketent zichzelf!! 
 

Nogmaals Austbo! De improviserende cellist rent door de kerk!

Een video die is geplaatst door Filosofie Magazine (@filosofiemagazine) op


16:00 uur:
Cultuursocioloog Ruben Jacobs signaleert in de hedendaagse kunst een beweging richting een post-humane horizon. Artefacten, genomen, planten en dieren, alles wat niet menselijk is heeft in deze kunstpraktijk de aandacht. Welke gevolgen heeft dit voor ons idee van de mens als maker? 

16:30 uur:
Er is een 'database-revolutie' gaande. Werkelijk alles wordt opgeslagen in databases, vertelt techniekfilosoof Jos de Mul. Dit opent nieuwe creatieve mogelijkheden; denk aan het creëeren van je eigen costum made schoenen maar ook aan databasekunstwerken zoals MegaMonaLisa: een database vol met varianten op de Mona Lisa. Maar er zijn ook gevaren: 'Een database is een model dat wij drukken op de werkelijkheid, maar we moeten uitkijken dat we dat model niet voor de realiteit gaan houden.' Lees een interview met Jos de Mul over de creatieve mogelijkheden van databases. 

17:00 uur:
Een biologische, politieke, spirituele, muzikale en technologische geboorte. De mens vindt zichzelf keer op keer opnieuw uit. 

Welkom op filosofie.nl!

Speciaal voor nieuwe bezoekers selecteerden wij negen inspirerende artikelen. Lees waarom onderzoek naar geluk niet deugt, zes soorten vervreemding op de werkvloer, hoe Socrates de opkomst van Trump al voorspelde, en meer...

Lees meer
Ik lees graag later

Als u hier uw e-mailadres achterlaat, dan sturen wij het kennismakingsdossier naar u toe. U kunt het dan op ieder gewenst moment lezen.