Log in

Wachtwoord vergeten?

Word lid Log in Contact

Filosofie.nl

nr. 2/2001 - ‘Wagner heeft geen oren!’

Achille Mbembe
filosoof, historicus

'Het is lastig om mij te schilderen, want ik ben veel te beweeglijk', meende Schopenhauer. Je zou het niet zeggen als je die indrukwekkende portrettengalerij ziet. Als we de... Lees verder

Alle grote denkers binnen handbereik

Vanaf € 4,99 per maand krijgt u toegang tot het beste over filosofie, voor u geselecteerd en bijeengebracht. Maandelijks in de brievenbus en altijd en overal online.

Madame Bovary en De muur

Reindert Brongers

Flauberts romanpersonages zijn overgeleverd aan het nood­lot. Madame Bovary is niet in staat 'zichzelf te ontwer­pen' en pleegt zelfmoord. Fascinerend boek, vond Sartre, maar naar zijn idee moet een... Lees verder

Zombies en kosmopolieten

Ad Verkuijlen

Mensen handelen internationaal, trouwen interna­tio­naal, consumeren en produceren inter­nationaal. We zijn kosmo­politischer dan we denken. Politiek en sociologie lopen aarze­lend achter de feiten aan, meent Ulrich Beck.   Lees verder

Rooskleurige ethiek

Griet Vandermassen

Artsen gaan in de regel zorgvuldig te werk bij eutha­nasie. De angst voor een 'dijkbreuk' in de ster­venshulp is onge­grond. Katholiek Jean-Pierre Wils zet, los van Rome, zijn eigen... Lees verder

‘Geen maatschappij kan zonder dwaasheid aangenaam of duurzaam zijn’

Johan Huizinga

In 1924 schreef historicus Johan Huizinga een biogra­fie over Desiderius Erasmus. Het is nog altijd het standaard­werk over de Rotterdammer. Vandaar dat het binnenkort opnieuw wordt uitge­bracht. Dwaasheid? Misschien,... Lees verder

Desiderius Erasmus: ‘Ik wijk voor niemand’

Erno Eskens

Erasmus hield niet van ernst, regels en dogma’s. De lol moest terug in het leven. En de nieuwsgierig­heid. Hij bestreed het juntaregime van een corrupte regel­ethiek en maakte zo... Lees verder

‘Hoe word ik vandaag een vrouw?’

Simone van der Burg

Feministisch filosofe Judith Butler herijkt de begrip­pen ‘man’ en ‘vrouw’ op een bijzondere manier. Sekse is bij haar niet zozeer een kwestie van ‘zijn’ of ‘hebben’, maar van ‘doen’.... Lees verder

‘Loop nou niet weg! Dat is flauw…’

Rosan Hollak

Naar aanleiding van Brief aan mijn dochter van Trouw-redacteur Jaffe Vink organiseerde het filosofisch Café Hof­mans Vertellingen in Utrecht een debat. Filosoof Hans Achter­huis en criminoloog Yücel Ye­silgöz plaatsten... Lees verder

Gezocht: standaardkinderen

Ad Verkuijlen

Kranten publiceren jaarlijks een vergelijkend warenon­derzoek naar de kwali­teit en de prestaties van scholen. Met die lijst op zak kunnen ou­ders kri­tisch gaan shoppen op de onder­wijs­markt. Maar deze... Lees verder

‘Bravoure en grove generalisaties’

Roger van Boxtel

Trouw-redacteur Jaffe Vink signaleert in Brief aan mijn dochter een toenemende haat tussen autochto­nen en alloch­to­nen. Alloch­tonen zouden 'maling aan ons hebben'. In het vorige nummer van Filosofie Magazine... Lees verder

Het oor – De zinnen van Désanne van Brederode (IV)

Désanne van Brederode

'Leuk, dat denken over oorzaak en gevolgen. Maar oorzaak? Waarom geen neuszaak? Of oog­zaak?' Alles heeft één oorzaak, maar welke? Laat u zich geen oor aannaaien, is het advies... Lees verder

Van bloedzuiger tot chemotherapie

Bert Keizer

Tweehonderd jaar moderne geneeskunde heeft veel kennis opgeleverd, maar heeft het ook het lijden verminderd? Wittgen­stein zei al in de Tractatus: ‘We voelen dat zelfs als alle mogelijke wetenschap­pelijke... Lees verder

Een echte snob drinkt geen champagne

Martijn Meijer

De ont­wikkeling van een goede smaak is een onvoltooid project. Een echte snob doet daarentegen alsof zijn smaakoor­delen aan ijzeren wetten beantwoorden. Met deze houding draagt de snob onge­wild... Lees verder

Droomexperiment

Leon Heuts

Critici noemen haar 'de nieuwe Connie Palmen', maar dat ziet ze zelf niet zitten. Wie is ze wel? Iemand die geraf­fineerd speelt met droom en werkelijkheid. Floor Haakman: 'Ik... Lees verder

Alle goden zijn sterfelijk, Mulisch is een god, dus Mulisch is sterfelijk

Erno Eskens

Op www.mulisch.nl leest Harry Mulisch voor uit zijn nieuwste roman. De schrijver zit er als een god in zijn imperium: tussen grote bouwwerken, grote filosofen en de wereldgeschiedenis zelf. Lees verder