Home 08-2002
Filosofie Magazine - Augustus 2002

08-2002

Recensie
Voor leden

De mannen rond Lou Salomé

Friedrich Nietzsche, Rainer Maria Rilke, Sigmund Freud, Lou Salomé wist zich omringd door de meest invloedrijke mannen aan het einde van de 19de eeuw. Maar wie was Lou Salomé eigenlijk? Dit artikel is exclusief voor abonnees Dit artikel op Filosofie.nl is alleen toegankelijk voor abonnees. Met… Read More

Lees meer
Recensie
Voor leden

Cyberwijs

Het traditionele onderwijs moet op de schop. Leerlingen moeten een individuele studiekoers volgen en ouderen moeten zo rap mogelijk up-to-date raken met de informatie- en communicatietechnologie (ICT). Onderwijshervormer en filosoof Piet Buunk geeft in Cyberwijs een reeks scenario’s over hoe internet en ICT de toekomst zullen beïnvloeden, met name… Read More

Lees meer
Recensie
Voor leden

God, Nietzsche en Connie Palmen

Door God te onttronen hebben we de mens goddelijke aspiraties toegedicht, en dat geldt bij uitstek voor onze partners. In haar nieuwste roman Geheel de uwe wil Connie Palmen de liefde van haar hemelse romantiek te ontdoen. Want de hoge verwachtingen leiden maar al te snel tot een onmenselijk “at… Read More

Lees meer
Recensie
Voor leden

De tekenaar van… A la recherche du temps perdu

Sinds kort is deel 1 van Prousts meesterwerk ook in stripvorm te krijgen. Tekenaar/bewerker Stéphane Heuet: “Proust maakte de werkelijkheid veel mooier dan ie in feite is. Dat verklaart zijn succes.” Dit artikel is exclusief voor abonnees Dit artikel op Filosofie.nl is alleen toegankelijk voor… Read More

Lees meer
Essay
Voor leden

Van Abraxa tot Utopia

“De utopie, breuk met het hier en het nu, heeft twee architectonische grondvormen: de Sloop en de Muur. De Sloop, de tabula rasa, breekt met de tijd. De Muur grenst af van de rest van de wereld. Achter de Muur, op grond die braak is, kan de toekomst beginnen. Read More

Lees meer
‘Hoe minder woorden, hoe beter’
‘Hoe minder woorden, hoe beter’
Essay
Voor leden

‘Hoe minder woorden, hoe beter’

‘In politiek turbulente periodes zie je dat de termen voortduren van inhoud veranderen. Het volk mag dit en het volk mag dat, maar tijdens de turbulente Culturele Revolutie wist je nooit zeker of je morgen nog tot dat volk zou behoren’, stelt sinologe Carine Defoort. Chinese filosofie is daarom een… Read More

Lees meer
Essay
Voor leden

‘Leef zo dat de dood u nooit onvoorbereid kan vinden’

De middeleeuwse geestelijke Thomas van Kempen deelde met de Stoa een sobere levensopvatting en een preoccupatie met de dood. Eeuwige rust werd hem niet gegund: ondanks zijn afkeer van uiterlijk vertoon viel zijn skelet ten prooi aan reliekenjagers. Dit artikel is exclusief voor abonnees Dit… Read More

Lees meer
Essay
Voor leden

Een natuurlijke dood bestaat niet

‘Alle mensen zijn sterfelijk; maar voor ieder mens is zijn eigen dood een ongeval, en zelfs als hij het weet en er niet tegen protesteert, een ongehoorde daad van geweld.’ Simone de Beauvoir over de dood van haar moeder en de dood in het algemeen.   Waarom heeft de… Read More

Lees meer
Essay
Voor leden

Gedeelde smart. Het autobiografische werk van Simone de Beauvoir

Zeer gedetailleerd beschreef Simone de Beauvoir het sterven van haar moeder.  Niet omdat ze dacht dat het verliezen van je moeder zo’n unieke ervaring is. Integendeel, De Beauvoir wilde juist schrijven over de dingen die iedereen meemaakt, waar iedereen mee worstelt. ‘Elke smart verscheurt, maar wat het ondraaglijk maakt,… Read More

Lees meer
Interview
Voor leden

Ton Vink: ‘Niemand houdt schone handen’

“Iemand heeft het recht om hulp bij zelfdoding te vragen. En als hij of zij iemand bereid vindt om die hulp te bieden, mag dat niet verboden worden”, vindt filosoof Ton Vink. Onlangs publiceerde hij een pamfletachtig boek waarin hij het werk van Stichting ‘De Einder’ verdedigt. De Einder… Read More

Lees meer
Essay
Voor leden

De belofte van een nieuwe soort: de aap

 In de fictie van de westerse cultuur bracht de aap het er meestal niet zo best van af. De ‘gemankeerde mens’ werd na wat vleierijen met een vrouw hardhandig door mannen afgemaakt. De nieuwe aap staat juist voor datgene wat de hedendaagse man is kwijtgeraakt: contact met de natuur. Read More

Lees meer
Interview
Voor leden

Ronald Jeurissen: ‘De meerderheid moet nog geboren worden’

Ondernemers dragen verantwoordelijkheid voor komende generaties, aldus bedrijfsethicus Ronald Jeurissen. Maar hoe moet je ze daarvan overtuigen nu normen en waarden zijn verschraald tot het LPF-adagium ‘niet lullen maar poetsen’? “Het is tijd voor een civilisatieoffensief”. Dit artikel is exclusief voor abonnees Dit artikel op Filosofie.nl… Read More

Lees meer
Essay
Voor leden

Er mankeert niets aan ons morele besef

Hoe probeert een politicus het tanende overheidsgezag op te vijzelen? Hij oppert een normen- en waardencommissie. Maar volgens Joshua Livestro, Frank Ankersmit en Gijs van Oenen hebben we niets aan vuistdikke rapporten over hoe het hoort. “Een houtbewerker heeft geen theoretische kennis nodig om een stoel te maken.”… Read More

Lees meer
Kunnen verstandige mensen religieus zijn?
Kunnen verstandige mensen religieus zijn?
Essay
Voor leden

Kunnen verstandige mensen religieus zijn?

Het is een illusie te denken dat religie ooit kan worden gereduceerd tot een puur privé-fenomeen. Religie is een sociale kracht die zich niet zonder meer schikt naar andere krachten zoals de politiek. En dat is geen onoverkomelijk probleem. De politiek moet er maar voor zorgen, via de scheiding van… Read More

Lees meer
Francis Fukuyama politiek filosoof
Francis Fukuyama politiek filosoof
Interview

Francis Fukuyama: ‘We kunnen het niet aan de loop der dingen overlaten’

Volgens Francis Fukuyama willen gentechnologen de natuurlijke regels naar hun hand zetten – en komen daardoor aan de menselijke vrijheid.

Lees meer
Interview
Voor leden

‘We kunnen het niet aan de loop der dingen overlaten’

Volgens Francis Fukuyama vindt de mens zijn vrijheid in de manier waarop hij omgaat met de regels die de natuur aan hem stelt. Gentechnologen willen de natuurlijke regels naar hun hand zetten, en komen daardoor aan de menselijke vrijheid – met onvoorspelbare gevolgen. “De staatsmacht moet worden gebruikt om… Read More

Lees meer