Home 02-2001
Filosofie Magazine - Februari 2001

02-2001

Recensie
Voor leden

‘Wagner heeft geen oren!’

'Het is lastig om mij te schilderen, want ik ben veel te beweeglijk', meende Schopenhauer. Je zou het niet zeggen als je die indrukwekkende portrettengalerij ziet. Als we de in zijn tijd zo populaire frenologie, de 'wetenschap' die uit de vorm van het gezicht het karakter afleidt, erop loslaten… Read More

Lees meer
Gustave Flaubert Madame Bovary schrijver
Gustave Flaubert Madame Bovary schrijver
Recensie
Voor leden

Madame Bovary en De muur | recensie

Flauberts Madame Bovary is niet in staat ‘zichzelf te ontwer­pen’ en pleegt zelfmoord. Fascinerend boek, vond Sartre, maar een roman moet meer ‘denken’.

Lees meer
vlaggen landen natiestaten vlaggetjes kosmopolitisme internationaal
vlaggen landen natiestaten vlaggetjes kosmopolitisme internationaal
Recensie

Zombies en kosmopolieten | recensie

We zijn kosmo­politischer dan we denken. Politiek en sociologie lopen aarze­lend achter de feiten aan, meent Ulrich Beck.

Lees meer
Voor leden

Rooskleurige ethiek

Artsen gaan in de regel zorgvuldig te werk bij eutha­nasie. De angst voor een 'dijkbreuk' in de ster­venshulp is onge­grond. Katholiek Jean-Pierre Wils zet, los van Rome, zijn eigen koers uit door de ethiek. Dit artikel is exclusief voor abonnees Dit artikel op Filosofie.nl is… Read More

Lees meer
Voorpublicatie
Voor leden

‘Geen maatschappij kan zonder dwaasheid aangenaam of duurzaam zijn’

In 1924 schreef historicus Johan Huizinga een biogra­fie over Desiderius Erasmus. Het is nog altijd het standaard­werk over de Rotterdammer. Vandaar dat het binnenkort opnieuw wordt uitge­bracht. Dwaasheid? Misschien, maar wat is het leven zonder? Onder het rijden over de bergpassen van de Alpen was zijn rusteloze geest, nu enkele… Read More

Lees meer
Desiderius Erasmus van Rotterdam filosoof denker Hans Holbein de Jonge
Desiderius Erasmus van Rotterdam filosoof denker Hans Holbein de Jonge
Historisch Profiel

Desiderius Erasmus: ‘Ik wijk voor niemand’

Erasmus hield niet van ernst, regels en dogma’s. De lol moest terug in het leven. En de nieuwsgierig­heid.

Lees meer
Judith Butler sekse gender
Judith Butler sekse gender
Interview

‘Hoe word ik vandaag een vrouw?’

Filosoof Judith Butler herijkt de begrip­pen ‘man’ en ‘vrouw’. Sekse is bij Butler niet zozeer een kwestie van ‘zijn’ of ‘hebben’, maar van ‘doen’.

Lees meer
Voor leden

‘Loop nou niet weg! Dat is flauw…’

Naar aanleiding van Brief aan mijn dochter van Trouw-redacteur Jaffe Vink organiseerde het filosofisch Café Hof­mans Vertellingen in Utrecht een debat. Filosoof Hans Achter­huis en criminoloog Yücel Ye­silgöz plaatsten vraagtekens bij Vinks gesignaleerde 'moleculaire burgeroorlog'. Dit artikel is exclusief voor abonnees Dit artikel op Filosofie.nl… Read More

Lees meer
Essay
Voor leden

Gezocht: standaardkinderen

Kranten publiceren jaarlijks een vergelijkend warenon­derzoek naar de kwali­teit en de prestaties van scholen. Met die lijst op zak kunnen ou­ders kri­tisch gaan shoppen op de onder­wijs­markt. Maar deze zakelijke afrekencultuur genereert grote groepen uitvallers. Dit artikel is exclusief voor abonnees Dit artikel op Filosofie.nl… Read More

Lees meer
Petities/Manifesten
Voor leden

‘Bravoure en grove generalisaties’

Trouw-redacteur Jaffe Vink signaleert in Brief aan mijn dochter een toenemende haat tussen autochto­nen en alloch­to­nen. Alloch­tonen zouden 'maling aan ons hebben'. In het vorige nummer van Filosofie Magazine reageer­den Mohamed Rabbae en Machiel Kars­kens. Dit keer het woord aan Roger van Boxtel, minister van Grote Ste­den- en Integratiebe­leid. Read More

Lees meer
Verhaal
Voor leden

Het oor – De zinnen van Désanne van Brederode (IV)

'Leuk, dat denken over oorzaak en gevolgen. Maar oorzaak? Waarom geen neuszaak? Of oog­zaak?' Alles heeft één oorzaak, maar welke? Laat u zich geen oor aannaaien, is het advies van Désanne van Brederode. Dit artikel is exclusief voor abonnees Dit artikel op Filosofie.nl is alleen… Read More

Lees meer
Van bloedzuiger tot chemotherapie
Van bloedzuiger tot chemotherapie
Essay
Voor leden

Van bloedzuiger tot chemotherapie

Tweehonderd jaar moderne geneeskunde heeft veel kennis opgeleverd, maar heeft het ook het lijden verminderd? Wittgen­stein zei al in de Tractatus: ‘We voelen dat zelfs als alle mogelijke wetenschap­pelijke vragen zijn beant­woord, onze levensproblemen nog helemaal niet zijn aange­ro­erd.’ Dit artikel is exclusief voor… Read More

Lees meer
Essay
Voor leden

Een echte snob drinkt geen champagne

De ont­wikkeling van een goede smaak is een onvoltooid project. Een echte snob doet daarentegen alsof zijn smaakoor­delen aan ijzeren wetten beantwoorden. Met deze houding draagt de snob onge­wild bij aan het cultuur­relativisme, en daarmee aan zijn eigen ondergang: de gelijk­schakeling van hoge en lage cultuur. Read More

Lees meer
Interview
Voor leden

Droomexperiment

Critici noemen haar 'de nieuwe Connie Palmen', maar dat ziet ze zelf niet zitten. Wie is ze wel? Iemand die geraf­fineerd speelt met droom en werkelijkheid. Floor Haakman: 'Ik wist dat ik een goed boek had geschreven.' Dit artikel is exclusief voor abonnees Dit artikel… Read More

Lees meer
Recensie
Voor leden

Alle goden zijn sterfelijk, Mulisch is een god, dus Mulisch is sterfelijk

Op www.mulisch.nl leest Harry Mulisch voor uit zijn nieuwste roman. De schrijver zit er als een god in zijn imperium: tussen grote bouwwerken, grote filosofen en de wereldgeschiedenis zelf. Dit artikel is exclusief voor abonnees Dit artikel op Filosofie.nl is alleen toegankelijk voor abonnees. Met liefde… Read More

Lees meer