Home Auteurs Sophie van Balen

Sophie van Balen studeerde filosofie in Amsterdam en maakt sindsdien programma’s voor verschillende filosofische redacties en evenementen zoals Filosofie Magazine en Brainwash. Elke derde dinsdag van de maand organiseert ze een filosofisch café in Amsterdam, genaamd Felix & Sofie, waar verschillende publieksfilosofen lezingen geven over uitdagende actuele onderwerpen. Naast haar werk als evenementorganisator en schrijver geeft ze werkgroepen in publieksfilosofie, ethiek, politieke & sociale filosofie en wetenschapsfilosofie. Als docent is ze verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Voor Filosofie Magazine verzorgt ze onder andere de ‘close reading’-rubriek, waarvoor ze telkens inzoomt op een belangrijk stukje tekst uit het oeuvre van een grote denker. Sophie’s interesse gaat uit naar de postmoderne politieke filosofie, vooral in het werk van Michel Foucault, Herbert Marcuse en Hannah Arendt. 

Artikelen geschreven door Sophie van Balen