Home 03-2001
Filosofie Magazine - Maart 2001

03-2001

Essay
Voor leden

‘Pas op voor de gedachtepolitie!’

Het Vlaams Blok, de grootste partij van Antwerpen, is door de andere partijen uitgesloten van deelname aan het college. Werkt een dergelijk 'cordon sanitaire'? Volgens politicoloog Mein­dert Fennema belan­den we hiermee op het hellende vlak van het zogehe­ten 'opi­niedelict', oftewel het strafbaar stel­len van bepaal­de menin­gen. Read More

Lees meer
Recensie
Voor leden

Denken en dichten op de vierkante kilometer

Een liefdesverklaring aan de filosofie, noemt Rüdiger Safran­ski zíjn portret van het Duitse idealisme in zijn bio­grafie over Arthur Schopenhauer. Deze tijd, waarin ‘de filoso­fie in volle bloei stond’, noemt hij ook wel de ‘woeli­ge jaren van de filosofie’. The Cam­bridge Compa­nion to German Idea­lism gaat over precies diezelfde periode. Read More

Lees meer
Recensie
Voor leden

In de woonkamer van Virginia Woolf

In Tweeduister laat Joke Hermsen haar hoofdper­soon optrekken met grootheden als T.S. Eliot en Virginia Woolf. Een historische roman met wel erg veel hedendaagse inzichten erin, oordeelt Marnix Verplancke. Dit artikel is exclusief voor abonnees Dit artikel op Filosofie.nl is alleen toegankelijk voor abonnees. Met… Read More

Lees meer
Recensie
Voor leden

De valse positie van de biograaf

Biograaf Ray Monk vindt Bertrand Russell een vervelen­de vent met een knullige opinie die belabberd schrijft. Helaas heeft Monk geen enkele reserve ten opzichte van zijn eigen valse positie van de ‘ach­teraffer’, die aller­lei intiatieven in het vernieti­gende licht ziet van hoe het verder ging. Dit… Read More

Lees meer
Recensie
Voor leden

Grote lijnen in Kants kleine werken

Immanuel Kant heeft met uiterste precisie drie heipa­len en een aantal piketpaaltjes in de brei van ons denken ge­slagen. Dan kunnen we tenminste onze plaats bepalen in dit wanordelijk universum. Bernard Delfgaauw vertaalde enkele kleine werken van Kant, die nu zijn gebundeld. Dit artikel is exclusief… Read More

Lees meer
Recensie
Voor leden

‘Wees autonoom!’

Voor- en tegenstanders van abortus slaan elkaar met pro choice en pro life om de oren. De liberale filosofen van Bert van den Brink willen dat politieke geharrewar graag rationeel oplossen, maar het blijft een eindeloos geschipper tussen indi­vidu en collectief, volgens Luuk van Middelaar. Read More

Lees meer
Recensie
Voor leden

Praktische filosofen achter de dijken

Denk zelf, lijkt het motto van de filosofen die buiten de academie werkzaam zijn. Afgelopen maanden verschenen drie boeken van en over denkers die niet terugschrikken voor de praktijk. Dit artikel is exclusief voor abonnees Dit artikel op Filosofie.nl is alleen toegankelijk voor abonnees. Met… Read More

Lees meer
Verhaal
Voor leden

De onbevangen blik

Het manuscript dat Walter Benjamin in 1940 Frankrijk uit probeerde te smokkelen was lange tijd spoorloos. In 1982 dook ineens een kopie op. Het bleek een verhandeling te zijn over winkelen in het negentiende-eeuwse Frankrijk. De Zuid-Afrikaanse schrijver John Coetzee legt uit. Dit artikel is… Read More

Lees meer
Petities/Manifesten
Voor leden

Minister van Boxtel wil anderen het zwijgen opleggen

Trouw-redacteur Jaffe Vink beschrijft in zijn boekje Brief aan mijn dochter terecht het failliet van naïeve multiculturele idealen, meent de Leidse hoogleraar Herman Philipse: 'Ik ken geen ouders van opgroeiende kinderen in Nederland die de zorgen van Vink niet delen.' Maar gedreven door de wens politiek correct te zijn… Read More

Lees meer
Reportage
Voor leden

‘Mensen willen boeken toch graag in hun handen hebben’

Veel antiquariaten sluiten hun deuren en gaan op internet verder. De geur van oude boeken verdwijnt, maar boekhandelaren kunnen zich vergaand specialiseren. 'Als het internet er niet was, dan zat ik hier tussen de populaire romannetjes in plaats van tussen de filoso­fie.' Dit artikel is… Read More

Lees meer
Essay
Voor leden

Een grondwet zonder grond

In Brussel wordt gewerkt aan een grondwet voor Europa. Wie het eerste ontwerp leest, kan alleen maar instemmend knikken. Klinkt allemaal mooi. Totdat je beseft wat er niet in staat: hoe de bevoegdheden over de verschillende mach­ten zijn verdeeld en hoe de verkiezingen plaatsvinden. Deze grondwet maakt vaagheid tot… Read More

Lees meer
blind
blind
Interview
Voor leden

‘Als je tot het grote in staat bent, dan doe je het ook’

Vragen zijn alleen filosofisch als ze ook vroeger al gesteld werden, vindt Bryan Magee. In zijn nieuwste boek Beelden van een blinde filosoof, onderzoekt hij een van die eeuwige vragen: de invloed van onze zintuigen op onze kijk op de wereld. ‘Omdat we maar een paar zintuigen heb­ben, is ons beeld van de werkelijk­heid erg be­perkt.’

Lees meer
Voorpublicatie
Voor leden

Het vogelbekdier & de eenhoorn

In 1798 ontdekte men het vogelbekdier. Het dier bleek niet te rubriceren. Was het een zoogdier, een vogel, of een reptiel? Umber­to Eco schetst de geschiedenis om uit te leggen hoe de mense­lijke geest werkt. Een voorpublicatie uit Kant en het vogel­bekdier, dat deze maand verschijnt. Read More

Lees meer
proeven smaak kokosnoot
proeven smaak kokosnoot
Essay
Voor leden

De zinnen van Désanne van Brederode: smaak

Auto­noom proeven wordt door tal van omstan­digheden bemoeilijkt. Je hebt altijd met meer te maken dan de smaak, de geur en de textuur van het object. Wie wil fijn­proeven moet eerst alles afle­ren wat ons over lekker en vies is wijsge­maakt. Sapere aude! Oftewel, durf te proeven!

Lees meer