Log in

Wachtwoord vergeten?

Word lid Log in Contact

Filosofie.nl

Martha Nussbaum

Geboren

6 mei 1947 New York, VS

Hoofdwerken

The fragility of goodness (1986); Cultivating humanity (1997); Upheavals of thought (2001); Hiding from humanity(2004).

"Zonder emoties is ons denken krachteloos."
 

"Een leven dat andere mensen wantrouwt, en geen binding heeft met een politieke gemeenschap, is niet langer een mensenleven."

Martha Nussbaum onderzoekt wat het goede leven inhoudt, hoe we te werk moeten gaan om het te verkrijgen en in welk politiek systeem goede levens realiseerbaar zijn. De ethiek zou zich moeten richten op de “drie bronnen van kwetsbaarheid”: pluraliteit van waarden (waarden zijn variabel naar gelang de situatie), passies en hechting. Deze kwetsbaarheden kenmerken volgens Nussbaum de mens. Ze wil, net als Aristoteles, de bronnen van kwetsbaarheid niet als te overwinnen zwaktes wegzetten, maar ze juist onder de aandacht brengen. Ethiek moet midden in het leven staan. Nussbaum distantieert zich hiermee van de ethiek van Socrates en Plato, die zij te verheven acht.

Nussbaum heeft veel geschreven over emoties. Ze grijpt daarbij terug op de stoïcijnse traditie van Epictetus en anderen. Schaamte en wraak zijn irrationeel, betoogt ze conform de leer van de Stoa. Maar in tegenstelling tot de stoïcijnen gelooft ze niet dat alle emoties irrationeel zijn.Veel emoties zijn intelligent. Angst en boosheid kunnen bijvoorbeeld heel functioneel en gepast zijn. In die zin zijn ze zinnig en rationeel. In de morele opvoeding zou daarom ook ruimte moeten zijn voor het ontwikkelen van deze zinnige emoties. In het onderwijs zou een morele sensibiliteit gekweekt moeten worden. De leerling dient oog te krijgen voor eigen kwetsbaarheden. Literatuuronderwijs is hiervoor bij uitstek geschikt. Nussbaum verzet zich hiermee tegen een ethiek die zuiver rationeel is.

VIDEO’SNussbaum over religieuze intolerantie:

‘Examined Life’ over Nussbaum:

Nussbaum over 21e-eeuwse Verlichting:

LINKS

Opmerkelijk

Nussbaum schrijft niet alleen abstract over emoties, maar laat ook haar eigen emoties zien in haar werk. Zo schrijft ze over de dood van haar moeder en haar vroegere verlangen om actrice te worden. - Nussbaum was in 1996 getuige-deskundige in de rechtszaak Romer versus Evans over homorechten.