Home Filosofen Jean-Jacques Rousseau
Jean Baudrillard
Vorige

Jean Baudrillard

Jean-Jacques Rousseau

Jean-Jacques Rousseau

28 juni 1712 - 2 juli 1778
Jean-Paul Sartre
Volgende

Jean-Paul Sartre

Quote

“"De mens wordt vrij geboren en overal ligt hij in ketenen."”

“Ik wil aan mijn medemensen een mens laten zien zoals hij werkelijk is en die mens, dat ben ik zelf.”

Jean-Jacques Rousseau is een Franse filosoof uit de eeuw van de Verlichting. Rousseau behoort samen met Herder en Goethe tot de grondleggers van de Romantiek.

Rousseau moet op jonge leeftijd zijn eigen weg vinden: zijn moeder sterft aan de gevolgen van de bevalling; zijn vader, een horlogemaker, laat hem als jongen in de steek. Geboren in het calvinistische Genève, blijft Rousseau een buitenstaander als hij later in het mondaine Parijs arriveert.

Terwijl de Verlichtingsfilosofen, onder aanvoering van Denis Diderot, werken aan de Encyclopédie, ziet Rousseau de natuurlijke, spontane omgang met de wereld verdwijnen. In zijn debuut Julie of de liefde verheerlijkt hij het plattelandsleven, in Emile of de opvoeding keert hij zich tegen de autoritaire opvoeding van kinderen.

Rousseaus hoofdwerk is Het sociaal contract. Daarin pleit hij voor soevereiniteit van het hele volk, waarvan ieder lid gelijke rechten bezit. Daarnaast moet het door de maatschappij aangewakkerde eigenbelang opgeheven worden in een algemene wil. Voor Rousseau is de gemeenschap het eindpunt van de democratie, niet het individu. Tijdens de Franse Revolutie wordt hij daarom verheven tot idool van de natie.

Terwijl Rousseaus boeken Frankrijk veroveren, moet hij zelf het land ontvluchten. Hij begint aan een boek over zichzelf, dat hij Bekentenissen noemt. Rousseau probeert niet alleen op te schrijven wat hij heeft meegemaakt, maar ook te verklaren waarom hij is geworden zoals hij is. Daarbij laat hij geen gebeurtenis ongenoemd, hoe beschamend ook. ‘Laat ieder zijn hart onthullen met dezelfde oprechtheid en laat dan iemand zeggen, als hij durft: “Ik was beter dan die man”.’

Relevante berichten

De meest hypocriete filosofen
De meest hypocriete filosofen
Voor leden

De meest hypocriete filosofen

Lucius Seneca (4 v.Chr. – 65) Een gelukkig mens is tevreden met zijn bezit en sociale status, en probeert niet almaar meer geld en status te verkrijgen – aldus de steenrijke adviseur van de Romeinse keizer Nero. Als stoïcijn betoogde hij dat een ascetische levensstijl de beste manier… Read More

Lees meer
Weekendlijstje: Seksisme bij grote filosofen
Weekendlijstje: Seksisme bij grote filosofen
Voor leden

Weekendlijstje: Seksisme bij grote filosofen

Filosofen hebben zich niet zelden seksistisch uitgelaten. In dit weekenlijstje verzamelen we de opmerkelijkste uitspraken van enkele grote namen. Aristoteles ‘De relatie van de man tot de vrouw is die van een natuurlijke meerdere tot een natuurlijke ondergeschikte, die van een heerser tot een overheerste.’ (Politica)  … Read More

Lees meer
Close Reading Rousseau: Het maatschappelijk verdrag
Close Reading Rousseau: Het maatschappelijk verdrag
Politiek
Voor leden

Close Reading Rousseau: Het maatschappelijk verdrag

Rousseaus maatschappelijk verdrag – grondslag voor de democratie of blauwdruk voor een totalitaire samenleving? Met een hefboom van voldoende lengte kan men met één vinger de wereld doen wankelen, maar om haar te ondersteunen zijn de schouders van Hercules nodig’, schrijft de Verlichtingsdenker Jean-Jacques Rousseau in 1762 halverwege Het… Read More

Lees meer
Resultaten lezersonderzoek: Hoe plukt u de dag?
Resultaten lezersonderzoek: Hoe plukt u de dag?
Eten
Voor leden

Resultaten lezersonderzoek: Hoe plukt u de dag?

We vroegen onze lezers hoe ze de dag plukken. Dat gebeurt vooral in de natuur en met vrienden. 1. Natuur De dag plukken in de natuur is iets waar de romanticus Jean-Jacques Rousseau helemaal achter zou staan. Rousseau beschouwt de natuur als een bron van het goede, van onschuld, menslievendheid… Read More

Lees meer