Log in

Wachtwoord vergeten?

Word lid Log in Contact

Filosofie.nl

nr. 2/2008 - De symbolisering van de gemeenschap

Symbolen, zo luidt de gemeenplaats, zijn een zaak van taal en kunst – van literatuur en plastische kunst, en ook wel van religie en spiritualiteit –, maar niet van... Lees verder

Alle grote denkers binnen handbereik

Vanaf € 4,99 per maand krijgt u toegang tot het beste over filosofie, voor u geselecteerd en bijeengebracht. Maandelijks in de brievenbus en altijd en overal online.

We kunnen niet anders dan modern zijn

Jan Dirk Snel

De moderniteit is – volgens Charles Taylor – het onontkoombare gevolg van onze geschiedenis. Maar betekent modern zijn niet juist dat we de geschiedenis achter ons laten? Vanouds was... Lees verder

Goede grappen over grote Grieken

Pieter Hoexum

'Een grap geeft vaak een betere indruk van een karakter dan veldslagen met tienduizenden doden.' Aldus Plutarchus, die hetzelfde motto hanteert als hij schrijft over Plato en Aristoteles. Lees verder

‘We kunnen in onze tijd het sacrale nog herkennen’

Marco Kamphuis

' Als ik mijn zoon van elf verwaarloos, of verdriet of geweld aandoe, dan zondig ik tegen de goden van het leven.' Stefan Hertmans over de goden van de... Lees verder

Uit het nieuws: ‘Wij nemen ons verlies veel moeilijker, dan wij onze winst vieren’

Johan van de Werken

Steeds vaker steken geruchten over een naderende beurskrach de kop op. 'Voorbarige recessie-praat', zo meent cultureel econoom en filosoof Arjo Klamer. 'Mensen reageren veel sterker op koersdalingen dan op... Lees verder

Filosofisch hebbedingetje

Paul Boon

De Wie, wat, waar?-reeks is snacken voor de geestelijke mens. Lees verder

De leider als vleesgeworden verlangen

Ivana Ivkovic

Waarom falen redelijke argumenten tegen populisten? Omdat ze niet appelleren aan de rede, maar aan het verlangen. Het verlangen van het volk om één te worden belichaamd door een... Lees verder

Jacques Rancière: ‘Democratie moet weer een schandaal worden’

Florentijn van Rootselaar

In een democratie zijn alle burgers principieel aan elkaar gelijk. Is het dan geen goed idee om het landsbestuur door het toeval te laten aanwijzen? Door een loterij? Een... Lees verder

Wat het lichaam weet: Merleau-Ponty

Elselien Dijkstra

Het lichaam is een bron van kennis, die we veronachtzamen, stelt Maurice Merleau Ponty. Zijn analyse is gemakkelijk te volgen: geef jezelf een hand. 14 maart 1908, nu honderd... Lees verder

We zijn allemaal human resource

René ten Bos
filosoof, hoogleraar

Vroeger was iemand die lang dezelfde baan bekleedde nog iemand met een sociale status. Nu zijn banen verworden tot ‘baantjes’, en ben je mikpunt van spot als je ergens... Lees verder

De literaire zone: Nabokov

Paul Boon

Door onze zucht naar individualisme en authenticiteit zijn we blind voor de pijn die we veroorzaken. Richard Rorty leest Vladimir Nabokovs Lolita. Lees verder

De kunst van het verlangen

Leon Heuts
Voormalig hoofdredacteur Filosofie Magazine

Iedereen die ooit verliefd is geweest, zal het herkennen. Degene die je begeert, had geen ander kunnen zijn. Je verlangen lijkt voorgoed vervuld. Lijkt, want je geliefde ís weldegelijk... Lees verder

Politici, zoek uw publiek

Huub Dijstelbloem

Vergeet referenda en mobiele stemlokalen. Alle pogingen om de 'kloof' tussen burger en politiek te dichten, falen als uiteindelijk 'Den Haag' het epicentrum van politieke besluitvorming blijft. Terwijl democratie... Lees verder