Home 01-2001
Filosofie Magazine - Januari 2001

01-2001

Patricia De Martelaere filosoof essayist ratio
Patricia De Martelaere filosoof essayist ratio
Recensie

Tegen de ratio | recensie

Filosoof Patricia De Martelaere verzet zich tegen de gedachte dat we onze boosaardige neigingen met onze ratio moeten onderdrukken.

Lees meer
Recensie
Voor leden

Vooruit blikken met een achteruitkijkspiegel

Kalm en rationeel omgaan met de overvloed aan nieuwe technologische ontwikkelingen, dat wil cultuurcriticus Neil Postman. Daarom zoekt hij inspiratie in de achttiende eeuw, het rationele tijdvak bij uitstek. Praktisch advies van Ver­lichtingsmensen als Lord Byron en Thomas Paine over de invloed van de computer. Neil Postman… Read More

Lees meer
Recensie
Voor leden

‘In een democratie heerst nooit hongersnood’

In landen waar de individuele vrijheid het grootst is, is ook de welvaart het hoogst. Dat is voor econoom Amartya Sen reden om het armoedevraagstuk op een onconventionele manier te benade­ren: garandeer maatschappelij­ke en politieke vrijheid en welvaart zal het gevolg zijn. Veel begrippen die… Read More

Lees meer
Recensie
Voor leden

De oogst van een eeuw

Wie lanceerde ook al weer de term De Goelag Archipel? Wat beweerde Rorty in Philosophy and the Mirror of Nature? Wat hield de ‘opstand der horden’ in? Het boek De oogst inventari­seert en bespreekt de belangrijkste non-fictiewerken van de afgelopen eeuw. Na alle lijsten van de beste voetballers, de… Read More

Lees meer
authenticiteit radicale middelmatigheid bord straat
authenticiteit radicale middelmatigheid bord straat
Recensie

Radicale middelmatigheid

Dasein is design, luidt Henk Oosterlings antwoord op de zijnsvraag. Om dat duidelijk te maken maakt hij onze notie authenticiteit met de grond gelijk.

Lees meer
Essay
Voor leden

Karl Popper over de culturele en technologische evolutie

‘Een van de grote voordelen van mijn ouderdom is dat ik denk dat onze wereld en de daarin aanwezige mensen allebei geweldig zijn. Ik weet dat er ook veel slechte dingen in onze wereld zijn, maar toch is deze wereld nog steeds de beste die er ooit in de geschiedenis… Read More

Lees meer
Frits Bolkestein over het liberalisme van Sir Karl Popper
Frits Bolkestein over het liberalisme van Sir Karl Popper
Essay
Voor leden

Frits Bolkestein over het liberalisme van Sir Karl Popper

Volgens Frits Bolkestein is Karl Popper een voor­beeld voor elke liberale politicus. Maar ook de pleitbezorger van de open society is onderhevig aan vulgarisering van zijn ideeën: Het door Popper geïntroduceerde begrip social enginee­ring werd van een praktisch liberaal tot radi­caal socialis­tisch beleids­instru­ment – van scalpel tot houwde­gen.   Karl… Read More

Lees meer
Verhaal
Voor leden

George Berkeley op varend opleidingsschip De Visstick

Kapitein Iglo en de Ierse filosoof George Berkeley zijn het eens: de wereld is een mentale constructie, hoe je hem ook wendt of keert. Geen twee mensen kunnen hetzelfde waarnemen. 'Hoe kun je dan oordelen, als geen twee mensen het over hetzelfde kunnen hebben?' 'Ik oordeel niet, ik veroordeel… Read More

Lees meer
Essay
Voor leden

De tastzin

Gecultiveerd als wij zijn, hebben we onze tastzin verbannen naar de verste uiteinden van ons lichaam: naar onze vingers. Toch heeft de huid als geheel een belangrijke gevoelswaarde: ze krijgt kippenvel bij het horen van Beethoven. Een baby kiest zijn favo­riete knuffelbeest niet op grond van diens… Read More

Lees meer
Essay
Voor leden

De moleculaire burgeroorlog tussen autochtonen en allochtonen

Wie af en toe gezellig boodschappen gaat doen op de Amsterdamse Albert Cuyp, denkt: wat een leuk buurtje is dit toch met al die cafétjes en winkeltjes. Maar de schijn bedriegt, volgens Trouw-redacteur Jaffe Vink. In Brief aan mijn dochter, dat binnenkort verschijnt, beschrijft hij de moleculaire burgeroorlog in… Read More

Lees meer
Interview
Voor leden

Hoofdredacteur René Gude neemt afscheid

Hoe komt iemand erbij een schijnbaar kansloos tijd­schrift te gaan runnen? Want zo was het: niemand wist of er wel iemand zat te wachten op een filosofisch maandblad. René Gude (1957) zette zijn schouders onder Filoso­fie Magazine. Nu, na zeven jaar, ver­trekt hij. Wat dreef hem? ‘Filosofie is de… Read More

Lees meer
Essay
Voor leden

Boëthius’ vertroosting, in afwachting van de doodstraf

‘De Gestapo is toeval­lig decor, de oorlog en de bezet­ting ook’, schreef Etty Hillesum. Alleen door het lijden een plaats te geven in een groter histori­sch geheel lijken mensen er betekenis aan te kunnen geven. De middeleeuwse filo­soof Boëthius zocht tijdens zijn gevan­genschap, wachtend op de doodstraf, naar het mechaniek… Read More

Lees meer
Interview
Voor leden

Arjo Klamer: ‘Geld is meer dan de olie van het markt­mechanisme’

Geld speelt geen rol, maar is toch de bron van alle kwaad. Is een verande­ring van het monetaire systeem de oplos­sing? Arjo Klamer heeft een ander voorstel: 'Trek geld en eigendom uit el­kaar.' We lanceren een nieuwe munt en verbeteren de wereld. Dat dachten niet alleen de… Read More

Lees meer