Home Auteurs Paul van Tongeren

‘We moeten leren ontvangen wat andere mensen voor ons doen.’ Wanneer het gaat om het leven zijn we te snel geneigd om het leven zó te maken, als wij denken dat het zou moeten zijn. Naast al deze activiteit moeten we ook ontvankelijk worden voor betekenissen die zich aandienen.

Dit zegt Paul van Tongeren (1950) in Leven is een kunst, het boek waar hij in 2013 de Socrates Wisselbeker mee won. In dit boek probeert hij de ideeën van Nietzsche, de meest kritische denker van de laatste paar eeuwen, te verenigen met een deugdethische benadering.

Van Tongeren is Nietzsche-kenner en houdt zich voornamelijk bezig met de fundamentele wijsgerige ethiek en haar geschiedenis. Van 1993 tot 2015 was hij hoogleraar wijsgerige ethiek aan de faculteit der wijsbegeerte van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Artikelen geschreven door Paul van Tongeren

Paul van Tongeren column
Paul van Tongeren column
Reizen

Vliegschaamte

Paul van Tongeren is filosoof en Denker des Vaderlands

Lees meer
Paul van Tongeren column
Paul van Tongeren column
De dood

Paul van Tongeren: ‘Zelf heb ik geen behoefte aan nog een rondje’

Paul van Tongeren is filosoof en Denker des Vaderlands

Lees meer
Friedrich Nietzsche filosoof snor
Friedrich Nietzsche filosoof snor

6 aforismen van Nietzsche die je gelezen moet hebben

Welke aforismen van Nietzsche moet iedereen gelezen hebben? Denker des Vaderlands Paul van Tongeren selecteerde er zes.

Lees meer
Paul van Tongeren column
Paul van Tongeren column
Tijd

Paul van Tongeren: ‘Moet iets eerst kunnen gebeuren voordat het gebeurt?’

Paul van Tongeren is filosoof en Denker des Vaderlands.

Lees meer
Paul van Tongeren column
Paul van Tongeren column

Paul van Tongeren: ‘Soms moet je niet te veel denken’

Paul van Tongeren is filosoof en Denker des Vaderlands.

Lees meer
Paul van Tongeren column
Paul van Tongeren column

Paul van Tongeren: ‘Bestaat het maatschappelijk debat ooit echt?’

Paul van Tongeren is filosoof en Denker des Vaderlands.

Lees meer
Paul van Tongeren column
Paul van Tongeren column

Paul van Tongeren: ‘Ik heb niet veel meer nodig dan die kamer met boeken’

Paul van Tongeren is filosoof en Denker des Vaderlands.

Lees meer
Paul van Tongeren column
Paul van Tongeren column
Denker des Vaderlands

Denker des Vaderlands Paul van Tongeren over het verschil tussen imiteren en kopiëren

De titel ‘Denker des Vaderlands’ is waarschijnlijk de reden dat de Stichting Het Nederlandse Interieur me vroeg een lezing te geven op hun studiedag, die gewijd was aan het thema ‘imitatie in het interieur’. Binnenhuisarchitectuur is een van de vele dingen waar ik geen verstand van heb. Ik kan me… Read More

Lees meer
Denker des Vaderlands Paul van Tongeren: ‘De oorlogsbeelden op tv vertekenen de werkelijkheid’
Denker des Vaderlands Paul van Tongeren: ‘De oorlogsbeelden op tv vertekenen de werkelijkheid’

Denker des Vaderlands Paul van Tongeren: ‘De oorlogsbeelden op tv vertekenen de werkelijkheid’

‘In de oorlog lazen de mensen gretig Oorlog en vrede – als toetssteen voor zichzelf (niet ter toetsing van Tolstoj, aan wiens levensechtheid niemand twijfelde). De lezer zei bij zichzelf: kijk, dat voel ik goed dus. Zo is het dus. Wie tot lezen in staat was in belegerd Leningrad verslond… Read More

Lees meer
Paul van Tongeren column
Paul van Tongeren column

Denker des Vaderlands Paul van Tongeren: ‘Als liefde lukt, lijkt ze op vriendschap’

Soms maken mensen een duidelijk onderscheid tussen vriendschap en liefde. Liefde lijkt dan telkens hoger te staan dan vriendschap. Je kunt veel vrienden hebben, maar slechts één echte liefdespartner, of één tegelijk, of in elk geval niet te veel. De liefdesverhouding zou alle andere affectieve banden overstijgen. Ik twijfel. Zowel… Read More

Lees meer
Tongeren
Tongeren

Denker des Vaderlands Paul van Tongeren: ‘Door te spreken ontdekken we dat we elkaar niet verstaan’

Soms probeert een spreker zich als een bescheiden mens te presenteren door na een lezing niet zozeer ‘gelegenheid te bieden tot het stellen van vragen’, maar de aanwezigen ‘uit te nodigen om in gesprek te gaan’. Dat lijkt bovendien goed te passen bij de aard van de filosofie. Het gaat… Read More

Lees meer
Denker des Vaderlands Paul van Tongeren: ‘Kun je iemand ontmoeten als die ander jou niet ontmoet?’
Denker des Vaderlands Paul van Tongeren: ‘Kun je iemand ontmoeten als die ander jou niet ontmoet?’
Aandacht

Denker des Vaderlands Paul van Tongeren: ‘Kun je iemand ontmoeten als die ander jou niet ontmoet?’

In een vorige column schreef ik over mijn ontmoeting met de man die met zijn ezel hetzelfde pad liep als ik, maar dan in omgekeerde richting. Achteraf vraag ik me af in hoeverre hier echt van een ontmoeting sprake was. Ik denk nog regelmatig terug aan de vriendelijke man en… Read More

Lees meer