Twintig beste ideeën
20 artikelen

Twintig beste ideeën

Is nádenken beter dan zelf denken?
Onzichtbare hand
Onzichtbare hand
Twintig beste ideeën
Voor leden

Onzichtbare hand

Onzichtbare hand Adam Smith (1723-1790) Onbedoeld stelt zich een optimale sociaal-economische ordening in. Wat is het? Het najagen van eigenbelang brengt onbedoeld veel goeds voort. Wat doet het? Eigenbelang – het principe van de vrije markt – is niet… Read More

Lees meer
Banaliteit van het kwaad
Banaliteit van het kwaad
Het kwaad

Banaliteit van het kwaad

Banaliteit van het kwaadHannah Arendt (1906-1975)Veel kwaad is nauwelijks te herleiden tot dieperliggende drijfveren, zoals haat. Wat is het? Voor het kwaad zijn geen dieperliggende drijfveren als haat nodig. Gedachteloosheid volstaat. Wat doet het? Een correctie op de traditionele visie op het kwaad. Ook handelen op bevel is… Read More

Lees meer
Utilisme
Utilisme
Twintig beste ideeën

Utilisme

UtilismeJeremy Bentham (1748-1832 )Een morele handeling moet zo veel mogelijk geluk voor zo veel mogelijk mensen opleveren. Wat is het?Een morele maatstaf die voor iedereen geldt, ongeacht afkomst. Goede handelingen brengen maximaal genot voort en zo min mogelijk pijn. Wat doet het? Doordat afkomst er niet toe doet,… Read More

Lees meer
Scheiding tussen Kerk en Staat
Scheiding tussen Kerk en Staat
Twintig beste ideeën
Voor leden

Scheiding tussen Kerk en Staat

Scheiding tussen kerk en staat John Locke (1632-1704) De staat mag zich in beginsel niet bemoeien met de kerk en omgekeerd.   Wat is het idee? Locke formuleert een richtsnoer voor de multireligieuze samenleving. De staat mag zich in beginsel… Read More

Lees meer
Sluier van onwetendheid
Sluier van onwetendheid
Twintig beste ideeën
Voor leden

Sluier van onwetendheid

Sluier van onwetendheidJohn Rawls (1921-2002)Hoe kunnen we tot een rechtvaardige verdeling van middelen komen? Wat is het? Een middel om tot een rechtvaardige verdeling van middelen en kansen te komen. Wat doet het? Gedachte-experiment: stel je voor dat je geen weet hebt van je positie; je talent, kansen,… Read More

Lees meer
Machtsvrije samenleving
Machtsvrije samenleving
Twintig beste ideeën
Voor leden

Machtsvrije samenleving

Machtsvrije samenleving Jürgen Habermas (1929) Om rechtvaardigheid te waarborgen, moeten we streven naar een machtsvrije dialoog. Wat is het? Stelt de voorwaarden vast van een dialoog waarin het argument geldt, en niet macht. Wat doet het?  Middel voor een eerlijke, open… Read More

Lees meer
Interpassiviteit
Interpassiviteit
Twintig beste ideeën
Voor leden

Interpassiviteit

Slavoj Žižek (1949): Wanneer we onze autonomie geheel in handen van derden leggen, verliezen we onze vrijheid. Wat is het? Beschrijft hoe wij morele verantwoordelijkheid uitbesteden aan een autoriteit of mechanisme. Wat doet het? Laat zien dat nadenken over autonomie en vrijheid… Read More

Lees meer
Sociaal contract
Sociaal contract
Twintig beste ideeën

Sociaal contract

Sociaal contractThomas Hobbes (1588-1679)Hoe is het te legitimeren dat een staat gezag over ons uitoefent? Wat is het? Onderling spreken we af dat het in ieders belang is om een deel van onze macht over te dragen aan een centrale gezagsinstantie. Wat doet het? Zorgt voor vrede en… Read More

Lees meer
Hyperrealiteit
Hyperrealiteit
Twintig beste ideeën
Voor leden

Hyperrealiteit

Hyperrealiteit Jean Baudrillard (1929-2007) We denken dat we eigenaar van zijn van de mediale wereld, maar dit is onterecht. Wat is het? De media voeren niet slechts de werkelijkheid op in hun berichtgeving, maar ‘maken’ de realiteit. Vandaar: hyperrealiteit. Wat doet… Read More

Lees meer
Trias politica
Trias politica
Twintig beste ideeën
Voor leden

Trias politica

Trias politica Montesquieu (1669-1755) Een pleidooi voor de scheiding van de machten over verschillende groepen en personen. Wat is het? Zorg voor een scheiding tussen de regering, het parlement en de rechters. Minstens zo belangrijk is een zeker evenwicht tussen de machten. Read More

Lees meer