Home 03-2006
Filosofie Magazine - Maart 2006

03-2006

Recensie
Voor leden

Nazaten van de nihilisten

Juli Zeh schreef een pessimistische roman over een nihilistische wereld; toch blijkt ze in een interview aanzienlijk hoopvoller. 'Moraal ontstaat zodra je twee mensen in een kamer zet.' De scholieren Ada en Alev in de roman Speeldrift kennen geen normen en waarden. Door de geschiedenisleraar van nihilisme… Read More

Lees meer
leugen leugens pinocchio
leugen leugens pinocchio
Essay

Goede leugens, slechte leugens

Volgens Immanuel Kant mogen we nooit liegen, maar niet alle leugens zijn schadelijk. Een genealogie van de leugen.

Lees meer
Essay
Voor leden

Schuldig beeld, heilig beeld

De Deense cartoons herinnerden ons er even aan dat het beeld niet voor iedereen onschuldig is. Over het beeldverbod, van Plato tot Barnett Newman. Beiden vinden van zichzelf dat zij de werkelijkheid het meest natuurgetrouw weergeven. Om te bewijzen dat hij gelijk heeft, neemt de schilder Zeuxis… Read More

Lees meer
Alain Badiou filosoof evenement
Alain Badiou filosoof evenement
Essay

Alain Badiou over de overrompelende waarheid

De waarheid spreekt tegenwoordig Engels en rekent in dollars. Alain Badiou strijdt tegen ‘het schouwspel van de economie’.

Lees meer
Essay
Voor leden

Handel zo, dat gezichtsverlies wordt voorkomen

Volgens de Israëlische filosoof Avishai Margalit moet de politiek vooral een fatsoenlijke samenleving nastreven. Volgens minister Verdonk bracht het landsbelang haar ertoe een achttienjarig meisje publiekelijk als fraudeur te ontmaskeren. Wat is politiek fatsoen? Enige weken geleden opende de zondageditie van De Telegraaf met de volgende kop:… Read More

Lees meer
Recensie
Voor leden

De waarheid is een vrouw

De waarheid is verdacht, relatief of beide. Drie recente boeken over achtereenvolgens de alliantie tussen waarheid en macht, de waarheid als vrouw en over intuïties. In de jaren vijftig van de twintigste eeuw ontvingen ruim tweehonderd Amerikaanse universiteiten geld voor wetenschappelijk onderzoek van het Pentagon. In 1960… Read More

Lees meer
Interview
Voor leden

Martinus Veltman: ‘Wij proberen God te zoeken in het allerkleinste. Zo ervaar ik dat’

Wetenschappers die hun vak aanprijzen omwille van het maatschappelijk nut, vertrouwt hij niet. Het doel van de deeltjesfysica is, volgens Nobelprijswinnaar Martin Veltman, ‘de deeltjes te begrijpen’. Maar gering is die ambitie zeker niet: ‘Het doorgronden van de natuurwetten is het lezen van de échte bijbel.’ ‘Het… Read More

Lees meer
Essay
Voor leden

Doodbidders bij het eigen lijk

'Jullie zijn alleen maar afgeknapte, vormeloze gestalten.' De wilde man houdt zijn tirade over de leegte van de mens tijdens zijn helletocht door het metrostelsel. Het nieuwe toneelstuk Onderbuikblues van Peter Handke. 'Uitzichtbelemmeraars', 'perspectiefverdringers' en 'tussenruimteverstikkers' – het ontbreekt de 'wilde man' niet aan verbale… Read More

Lees meer
Essay
Voor leden

Orgaanhandel: een duivels dilemma

Is het moreel laakbaar, als een vader voor zijn zieke kind een donornier accepteert die afkomstig is van een geëxecuteerde in China? Wat brengt een vader ertoe voor zijn zoon een donornier te accepteren, die afkomstig is van een geëxecuteerde uit China? Het nieuws dat in China organen van geëxecuteerden… Read More

Lees meer
Interview
Voor leden

Hans Achterhuis: ‘Het is nooit leuk je te vergissen’

‘Utopieën rechtvaardigen geweld op grond van algemene menselijke waarden; ze moraliseren geweld. En dat is ook precies wat momenteel de Amerikanen doen: ze legitimeren hun militaire optreden in de naam van vrijheid en democratie.’ Techniekfilosoof Hans Achterhuis schreef een tweede boek over het belang en het gevaar van utopieën. Read More

Lees meer
Recensie
Voor leden

Twee serieuze kanshebbers Socrateswisselbeker voor het beste filosofieboek

De Geografie van goed en kwaad van Andreas Kinneging ‘spoort aan’, ‘ontstemt’, ‘maakt kittelorig’. Is het daarmee de belangrijkste kanshebber op de Socrateswisselbeker voor het beste filosofieboek?  ‘De Socrateswisselbeker wordt ieder jaar uitgereikt aan de auteur van het meest prikkelende, Nederlandstalige filosofieboek dat in het voorgaande jaar… Read More

Lees meer
Korte uitleg
Voor leden

De literaire zone: Kafka

Wanneer de leugen tot wereldorde wordt verheven. Hannah Arendt over Het Proces van Franz Kafka. Een ondoorzichtige organisatie van corrupte bewakers, onbenullige opzieners en rechters-commissarissen, rechters van hoge en de hoogste rang. Met daarachter de onafzienbare, onvermijdelijke stoet van bedienden, schrijvers, gendarmes en andere hulpkrachten, misschien zelfs beulen. Daaruit… Read More

Lees meer