Home Auteurs Maaike Merckens-Bekkers

Maaike Merckens Bekkers is oprichter van WonderWhy een organisatie die het filosoferen in de volle breedte wil ontwikkelen en stimuleren. De grootste focus ligt bij het filosoferen met kinderen en jongeren.

Ze gaat op een Socratische manier met mensen in gesprek op zoek naar vragen en verwondering. Ze legt de grote filosofische vragen voor aan kinderen. Vragen die nog steeds niet definitief beantwoord zijn en die dat misschien ook wel nooit zullen worden. Ze laat ze er eerst zelf over nadenken, voordat de kinderen kennis maken met de achterliggende theorieën. Kinderen motiveren om goed na te denken, een eigen mening te ontwikkelen en te durven betwijfelen, is wat haar drijft.
Naast het filosoferen met kinderen en jongeren op allerlei scholen schrijft ze lesboeken, ontwikkelt ze educatieve methodes en is ze in te huren als spreker.
Ze geeft trainingen aan docenten in het primair en voortgezet onderwijs. Begeleidt en coacht studenten en docenten bij het filosoferen en geeft filosofieworkshops voor overheid en bedrijfsleven. Ze denkt graag mee over de ontwikkeling van het onderwijs.
Ethiek, bedrijfsethiek, sociale rechtvaardigheid, feminisme en existentialisme zijn haar favoriete onderwerpen.
 

Artikelen geschreven door Maaike Merckens-Bekkers

Filosoferen met kinderen
Voor leden

Filosoferen met kinderen: ‘Gatver! Daar mogen wij niet over praten’

Maaike Merckens Bekkers en Sabine Wassenberg runnen samen Wonder-Why, een organisatie met als doelstelling om het filosoferen met kinderen en jongeren te stimuleren. Iedere maand leggen zij een thema voor aan de klas. Deze maand: seks. ‘Wat denk jij dat seks betekent?’ Ik slinger de vraag maar ongegeneerd de… Read More

Lees meer
Filosoferen met kinderen: Wat is natuur?
Filosoferen met kinderen: Wat is natuur?
Filosoferen met kinderen
Voor leden

Filosoferen met kinderen: Wat is natuur?

Maaike Merckens Bekkers en Sabine Wassenberg runnen samen Wonder-Why, een organisatie met als doelstelling om het filosoferen met kinderen en jongeren te stimuleren. Iedere maand leggen zij een thema voor aan de klas. Deze maand: natuur. Even hapert het. Maar dan komen de voorbeelden. ‘Bomen.’ ‘Planten.’ ‘Dieren.’  En… Read More

Lees meer
Filosoferen met kinderen: ‘Wat is filosofie?’
Filosoferen met kinderen: ‘Wat is filosofie?’
Filosoferen met kinderen
Voor leden

Filosoferen met kinderen: ‘Wat is filosofie?’

Maaike Merckens Bekkers en Sabine Wassenberg runnen samen Wonder-Why, een organisatie met als doelstelling om het filosoferen met kinderen en jongeren te stimuleren. Iedere maand leggen zij een thema voor aan de klas. Deze maand: filosofie. ‘Wie weet wat dat is, fi-lo-so-fie?’ Alleen dat woord leidt al tot plechtige… Read More

Lees meer
Filosoferen met kinderen: ‘Is het kunst als het in het museum hangt?’
Filosoferen met kinderen: ‘Is het kunst als het in het museum hangt?’
Filosoferen met kinderen
Voor leden

Filosoferen met kinderen: ‘Is het kunst als het in het museum hangt?’

Maaike Merckens Bekkers en Sabine Wassenberg runnen samen Wonder-Why, een organisatie met als doelstelling om het filosoferen met kinderen en jongeren te stimuleren. Iedere maand leggen zij een thema voor aan de klas. Deze maand: kunst. Jesse peinst: ‘Ik heb kunst altijd in mijn hoofd, want als ik kijk… Read More

Lees meer
Filosoferen met kinderen
Voor leden

Filosoferen met kinderen: ‘Eten of niet eten, dat is de vraag’

Maaike Merckens Bekkers en Sabine Wassenberg runnen samen Wonder-Why, een organisatie met als doelstelling om het filosoferen met kinderen en jongeren te stimuleren. Iedere maand leggen zij een thema voor aan de klas. Deze maand: eten. ‘Kippen mag je wel eten, als ze maar een goed leven hebben gehad’,… Read More

Lees meer