Home Auteurs Maarten Boudry

Zijn er nog echte filosofen vandaag, universele minnaars van de wijsheid die over alles tegelijk nadenken? Mijn schrijfsels onderteken ik meestal met ‘wetenschapsfilosoof’, al laat ik het prefix soms eens wegvallen (om letters te beknibbelen, of in een moment van grootheidswaan). Mijn interesseveld is breed, maar je kan niet alles tegelijk bestuderen. Mijn academisch onderzoek aan de UGent bevindt zich op het kruispunt van wetenschapsfilosofie, cognitieve psychologie en epistemologie. Mijn doctoraatsscriptie Here be dragons. Exploring the hinterland of science (2011) was een filosofische exploratie van het ‘achterland’ van de wetenschappen, dat geheimzinnige land dat bevolkt wordt door bizarre creaturen. Over deze en gelijkaardige onderwerpen publiceer ik regelmatig in academische tijdschriften en boeken.

Naast mijn academische onderzoek, schrijf ik ook graag voor een breed publiek, via essays, opiniebijdragen en populariserende boeken. En via mijn column in Filosofie Magazine over denkfouten, samen met Jeroen Hopster. Menselijke irrationaliteit heeft me altijd geboeid: waarom geloven we in het schier ongelooflijke? Welke zijn de valkuilen van ons brein? Waarom zijn met name intelligente en hoogopgeleide mensen vatbaar voor waanbeelden? Samen met Johan Braeckman schreef ik het boek De ongelovige Thomas heeft een punt (2011), een handleiding tot kritisch denken waarbij we de apostel Thomas als gids gebruiken door het achterland van wetenschap. Deze sceptische Thomas uit het evangelie van Johannes, die eerst wilde zien en onderzoeken vooraleer te geloven, is voor mij een zielsverwant. Mijn nieuwe boek Illusies voor gevorderden (2015) sluit aan op die onderzoekingen, maar bespreekt een belangrijke kwestie die in mijn onderzoek tot dusver op de achtergrond bleef. Is de waarheid altijd waardevol? Is het wel verstandig om illusies te doorprikken en irrationaliteit te bestrijden, zoals ik in mijn boek met Johan Braeckman doe? Kan de waarheid kwetsen en verontrusten? Mijn boek gaat op zoek naar illusies voor gevorderden, heilzaam voor lichaam en geest of nuttig voor de samenleving. 

Ik heb het geweldige voorrecht dat ik van mijn passie voor denken mijn beroep kon maken. Lezen en schrijven is wat ik liefst van al doe, en ik word er nog voor betaald ook. In mijn vrije tijd speel ik ook jazz-piano en voer ik weleens eens normale, niet-filosofische gesprekken.

Artikelen geschreven door Maarten Boudry

Denkfout: Onze generatie bevindt zich op een keerpunt
Denkfout: Onze generatie bevindt zich op een keerpunt
Denkfouten
Voor leden

Denkfout: Onze generatie bevindt zich op een keerpunt

We bevinden ons op een keerpunt. Het is vijf voor twaalf. Er is een point of no return bereikt. Het beslissende moment is aangebroken. Waarover gaat het precies? Dat kan van alles zijn. Overbevolking, robotisering, bijensterfte, islamisering, het einde van de euro. Telkens opnieuw hoor je dat de… Read More

Lees meer
Denkfouten: Fundamentisme
Denkfouten: Fundamentisme
Denkfouten
Voor leden

Denkfouten: Fundamentisme

De antieke sceptici vonden dat we niets met zekerheid kunnen weten en dat we al onze oordelen moeten opschorten. De geliefde strategie van filosofen om aan die universele scepsis te ontsnappen, is om te zoeken naar een of ander solide fundament voor onze kennis. Als die basis stevig is, kun… Read More

Lees meer
Denkfouten: Genese
Denkfouten: Genese
Denkfouten
Voor leden

Denkfouten: Genese

Maarten Boudry en Jeroen Hopster belichten beurtelings klassieke en eigentijdse denkfouten Verrassend: weet je wie voor het eerst de link tussen tabak en kanker vaststelde?’ De nazi’s. Zij waren de eersten in de geschiedenis om een rookverbod uit te vaardigen in de publieke ruimte. En daarin hadden de nazi’s… Read More

Lees meer
Denkfouten: Gokkersdwaling
Denkfouten: Gokkersdwaling
Denkfouten
Voor leden

Denkfouten: Gokkersdwaling

Evolutie heeft ons opgezadeld met een talent om patronen op te sporen. Maar soms zien we patronen waar ze niet zijn. Bijvoorbeeld aan de roulettetafel.  Dit artikel is exclusief voor abonnees Dit artikel op Filosofie.nl is alleen toegankelijk voor abonnees. Met liefde en zorg werken wij… Read More

Lees meer
Denkfouten: Tegen de stroom in
Denkfouten: Tegen de stroom in
Denkfouten
Voor leden

Denkfouten: Tegen de stroom in

We misprijzen kuddedieren, maar we roemen de dwarsdenker. Maar dwarsdenkers zijn geen betere denkers.   Kende u de ad-populumdrogreden al? ‘Iedereen gelooft het, dus moet het waar zijn.’ Onzin natuurlijk: de goegemeente kan zich schromelijk vergissen. In onversneden vorm is de ad- populumdrogreden nogal doorzichtig. Wie slikt nu klakkeloos… Read More

Lees meer
Denkfouten: Overal drogredenen zien
Denkfouten: Overal drogredenen zien
Denkfouten
Voor leden

Denkfouten: Overal drogredenen zien

Soms verwijten we iemand te lichtzinnig dat hij een drogreden gebruikt. Dat verwijt is dan zelf een drogreden. Dit artikel is exclusief voor abonnees Dit artikel op Filosofie.nl is alleen toegankelijk voor abonnees. Met liefde en zorg werken wij iedere dag weer aan de beste verhalen… Read More

Lees meer
Denkfouten
Voor leden

​Denkfouten: Alles willen vastleggen

Soms denken we dat we alleen een gesprek kunnen voeren als elke gebezigde term precies is vastgelegd. Een denkfout, zegt Maarten Boudry, de wereld is nu eenmaal vager dan we wensen. De Noorse godheid Loki sloot ooit een weddenschap af met de dwergen. Indien hij verloor, mochten ze zijn… Read More

Lees meer
Kan het bestaan van God bewezen worden?
Kan het bestaan van God bewezen worden?
Voor leden

Kan het bestaan van God bewezen worden?

Gelovigen houden vol dat ze gelukkiger zijn dan niet-gelovigen. Maar is dat ook een godsbewijs? Atheïsten vinden van niet. God is terug! Hoe lang al verkeert hij terug onder ons? In 2009 verscheen een spraakmakend boek, getiteld God is Back. Nog wat eerder, in 1990, liet de socioloog Peter Berger… Read More

Lees meer