Home Auteurs Leon Heuts

Leon Heuts is vooral geïnteresseerd in politieke en maatschappelijke thema’s, en schreef recent essays over big data en media. Een overkoepelende insteek is hoe door ideologie, technologie of media de concrete, alledaagse wereld – die vaak moeilijk is te duiden – kan worden versimpeld tot sjabloonmatige tegenstellingen als goed of kwaad, nuttig of waardeloos, vriend of vijand. Filosofie en journalistiek zijn voor hem manieren om dergelijke versimpelingen te duiden en te ondervragen. Overigens vindt Heuts het leuk om met dergelijke versimpelingen te spelen. In 2012 verscheen samen met co-auteur en wetenschapsfilosoof Herman de Regt De filosofie twittercanon, een boekje gebaseerd op een langlopend twitterproject om het gedachtegoed van canonieke filosofen samen te vatten tot één tweet. Onder het motto: het kan niet maar we doen het toch. 

Artikelen geschreven door Leon Heuts

Voor leden

‘Zeggenschap over jezelf’

Vluchtelingenkinderen in Maastricht leren om te gaan met een traumatisch verleden door te filosoferen. ‘Deze kinderen hebben niets meer, behalve hun gedachten’. Dit artikel is exclusief voor abonnees Dit artikel op Filosofie.nl is alleen toegankelijk voor abonnees. Met liefde en zorg werken wij iedere dag weer… Read More

Lees meer
Reizen
Voor leden

‘Hoogromantiek op de prairie’

Peter Delpeut reed op de fiets duizenden kilometers door de Verenigde Staten, en gaf zich – gedwongen door de ondraaglijke traagheid van het vervoermiddel –  over aan het weidse landschap. Hij vond het sublieme. Een cineast die zich wil ‘bevrijden van het beeld’. Dit artikel is… Read More

Lees meer
Wat betekent solidariteit anno 2013?
Wat betekent solidariteit anno 2013?
Voor leden

Wat betekent solidariteit anno 2013?

Met wie zijn we solidair? En kunnen de burgers hun sociale vangnet onderling goed regelen, of hebben we daarvoor een sterke overheid nodig? Over solidariteit in 2013. Dit artikel is exclusief voor abonnees Dit artikel op Filosofie.nl is alleen toegankelijk voor abonnees. Met liefde en zorg werken… Read More

Lees meer
Voor leden

De Grondwet is geen liturgie

In de zoektocht naar de Nederlandse identiteit  geldt de Grondwet als voorname kandidaat. Hij maakt immers van een losse verzameling individuen échte Nederlandse staatsburgers. Toch kan je die identiteit in de Grondwet niet vinden. Het document is geen programma, noch de heilige tekst van een seculiere religie. En dat moet… Read More

Lees meer
Voor leden

Erik Oger: ‘Met een schuine blik’

Hoe meer inspanning we leveren om een probleem op te lossen, zegt de Vlaamse filosoof Erik Oger, des te groter het probleem kan worden.  Hij verlaat de gebaande paden en onderzoekt de ‘schuine wegen’ in leven en samenleving. Dit artikel is exclusief voor abonnees Dit… Read More

Lees meer
Voor leden

Schijngevechten van operettekeizers

Politici mogen – moeten zelfs – weer zeggen waar het op staat. En daar valt wel iets voor te zeggen: de nieuwe conflictpolitiek, is dan de gedachte, zou een ruimte kunnen geven aan tot dan toe ongehoorde en verdrongen opvattingen. Het grote probleem is echter dat de ‘nieuwe politiek’… Read More

Lees meer
Voor leden

De vervelende middagduivel

Waarom het geval van een krankzinnige monnik uit de vierde eeuw veel zegt over hedendaagse verveling en paniek. Dit artikel is exclusief voor abonnees Dit artikel op Filosofie.nl is alleen toegankelijk voor abonnees. Met liefde en zorg werken wij iedere dag weer aan de beste… Read More

Lees meer
Voor leden

‘Wouter Bos is retorisch onthand – maar er is weinig reden daar smalend over te doen’

De documentaire De Wouter tapes zijn volgens vele commentatoren een bewijs van het politieke nihilisme dat de PvdA in de greep heeft. Maar volgens politiek filosoof Pieter Pekelharing is die kritiek gemakzuchtig. ‘Bos heeft de moed gehad de huidige politieke onmacht in een door populistische media gedomineerde samenleving op… Read More

Lees meer
Het kwaad
Voor leden

‘Het terrorisme tot het grote kwaad bestempelen maakt blind voor eigen terreur’

De mogelijke vrijlating van twee leden van de Rote Armee Fraktion roept in Duitsland een storm van controverse op, terwijl het volgens filosoof Ruud Welten juist een kans is tot zelfreflectie. ‘Maar nadenken over de oorzaken van terrorisme geldt tegenwoordig al bijna als legitimatie.’ ‘Genade voor de genadelozen?’ kopte het… Read More

Lees meer
Toeval
Voor leden

De kracht om met het noodlot om te gaan

‘En het lot, ik sta er steeds onverschilliger tegenover. Ik omarm het niet, maar ik vervloek het ook niet.’ Lezers van Filosofie Magazine schreven een essay over het (nood)lot. Een selectie van fragmenten uit de beste essays: ‘Als we het noodlot hebben overleefd, dan kunnen we trots zijn op… Read More

Lees meer
Zoeken naar verantwoordelijkheid
Zoeken naar verantwoordelijkheid
Mens en natuur
Voor leden

Zoeken naar verantwoordelijkheid

Een grote klimaatverandering dreigt, zeggen de klimatologen, als we er niet in slagen de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Het is nu aan de samenleving om verantwoordelijkheid te nemen, maar hoe doe je dat zonder de liberale beginselen van individuele vrijheid en vrije markt aan te tasten? Een zoektocht van… Read More

Lees meer
Voor leden

Droomexperiment

Critici noemen haar 'de nieuwe Connie Palmen', maar dat ziet ze zelf niet zitten. Wie is ze wel? Iemand die geraf­fineerd speelt met droom en werkelijkheid. Floor Haakman: 'Ik wist dat ik een goed boek had geschreven.' Dit artikel is exclusief voor abonnees Dit artikel… Read More

Lees meer