Home Filosofen Karl Popper
Foto van Karl Marx
Vorige

Karl Marx

Karl Popper filosoof

Karl Popper

18 juli 1902 - 17 september 1994
Lao Zi
Volgende

Lao Zi

Quote

“Wie niet in staat is zich eenvoudig en duidelijk uit te drukken, moet zijn mond houden en zijn best doen tot hij het duidelijk kan zeggen.”

“De weerlegging van onze vergissingen is de positieve ervaring die we in de werkelijkheid opdoen.”

Karl Raimund Popper is een invloedrijke wetenschapsfilosoof van de twintigste eeuw die met zijn methode van falsifieerbaarheid een nieuw criterium voor wetenschap bedacht. Daarnaast staat hij bekend om zijn kritiek op het ’totalitarisme’ in De open samenleving en haar vijanden (1945).  

Popper wordt in 1902 in Wenen geboren in een tot het christendom bekeerde Joods gezin uit de hogere middenklasse. Hij promoveert in de filosofie aan de universiteit van Wenen in een tijd dat de Wiener Kreis, een bekende groep wetenschapsfilosofen, het academische klimaat domineert. Hun methode van logisch positivisme, de leer dat empirisch verifieerbare uitspraken wetenschappelijke kennis oplevert, bekritiseert Popper in Logik der Forschung (1934). Daar stelt hij een ander criterium voor, falsifieerbaarheid: een theorie is alleen wetenschappelijk als getracht wordt haar te weerleggen. 

In 1937 emigreert Popper vanwege het opkomende nationaal-socialisme naar Nieuw-Zeeland. Daar schrijft hij tijdens de oorlog De open samenleving en haar vijanden, een pleidooi voor de liberale democratie en een aanval op de volgens Popper totalitaire ideeën van Plato, Hegel en Marx. Op 92-jarige leeftijd sterft Popper in Engeland, waar hij eerder door koningin Elizabeth II werd geridderd.