Home Filosofen Gilles Deleuze
George Berkeley
Vorige

George Berkeley

Gilles Deleuze

Gilles Deleuze

18 januari 1925 - 4 november 1995
Gottfried Wilhelm Leibniz
Volgende

Gottfried Wilhelm Leibniz

Quote

“In werkelijkheid weten wij niets, want de waarheid ligt in de diepte.”

“Een rizoom begint niet en eindigt niet, maar is altijd in het midden, tussen de dingen in, intermezzo.”

Gilles Deleuze zet zich af tegen wat hij het westerse “boomdenken” noemt. Dit is een manier van denken die op zoek is naar wortels, naar de bron (bijvoorbeeld “de taal” of “het zijn”). Hier tegenover stelt Deleuze een nieuw soort denken dat zich niet laat verleiden tot diepzinnigheid maar zich gedraagt als een rizoom: een wijdvertakt wortelstelsel dat altijd aan de oppervlakte blijft.

Deleuze is geen makkelijk leesbare filosoof. Dat komt doordat hij zich verzet tegen het conventionele ‘beeld van het denken’. Dit beeld van het denken veronderstelt een subject dat de wereld in ideeën en begrippen vat. De veranderlijke, permanent in wording zijnde materiële werkelijkheid wordt hier ondergeschikt gemaakt aan de representatie, aan de waarneembare en/of denkbare vorm ervan. Filosoferen komt voor Deleuze weliswaar neer op concepten creëren en uitvinden, maar dit gebeurt niet vanuit een intentioneel denkend subject, maar vanuit een onpersoonlijke, pre-individuele ‘intuïtie’. De nieuwe concepten in de filosofie van Deleuze zijn een effect van de ontmoeting met gebeurtenissen. Ze zijn geen reflectie op of representatie van objecten. Zowel het subject, de mens, als het object is van deze concepten een afgeleide.

Relevante berichten