Home Auteurs Leon Heuts

Leon Heuts is vooral geïnteresseerd in politieke en maatschappelijke thema’s, en schreef recent essays over big data en media. Een overkoepelende insteek is hoe door ideologie, technologie of media de concrete, alledaagse wereld – die vaak moeilijk is te duiden – kan worden versimpeld tot sjabloonmatige tegenstellingen als goed of kwaad, nuttig of waardeloos, vriend of vijand. Filosofie en journalistiek zijn voor hem manieren om dergelijke versimpelingen te duiden en te ondervragen. Overigens vindt Heuts het leuk om met dergelijke versimpelingen te spelen. In 2012 verscheen samen met co-auteur en wetenschapsfilosoof Herman de Regt De filosofie twittercanon, een boekje gebaseerd op een langlopend twitterproject om het gedachtegoed van canonieke filosofen samen te vatten tot één tweet. Onder het motto: het kan niet maar we doen het toch. 

Artikelen geschreven door Leon Heuts

Voor leden

Bijna net als wij; de wortels van vreemdelingenhaat

Naarmate vreemdelingen meer op ons gaan lijken, gaan we ze meer wantrouwen. Over de wortels van vreemdelingenhaat, en waarom assimilatie geen goede oplossing is. Dit artikel is exclusief voor abonnees Dit artikel op Filosofie.nl is alleen toegankelijk voor abonnees. Met liefde en zorg werken wij iedere… Read More

Lees meer
Voor leden

‘De Hoge Raad laat zich te veel leiden door de politieke sores van deze tijd’

Het harde vreemdelingenbeleid heeft een essentiële juridische taak – het maken van afwegingen bij vluchtverhalen – onmogelijk gemaakt. De kwestie-Hirsi Ali laat daarvan de gevolgen zien. Een truc van de minister om haar beleid door te drukken? Nee, nota bene het hoogste rechtsprekende  orgaan, de Hoge Raad, heeft de deur… Read More

Lees meer
Voor leden

Handel zo, dat gezichtsverlies wordt voorkomen

Volgens de Israëlische filosoof Avishai Margalit moet de politiek vooral een fatsoenlijke samenleving nastreven. Volgens minister Verdonk bracht het landsbelang haar ertoe een achttienjarig meisje publiekelijk als fraudeur te ontmaskeren. Wat is politiek fatsoen? Dit artikel is exclusief voor abonnees Dit artikel op Filosofie.nl is… Read More

Lees meer
Voor leden

Theatermaker Johan Simons: ‘Schoonheid is een illusie’

Theatermaker Johan Simons bekent: ook hij is schuldig. Ook hij houdt van lekker eten en dure hotels, terwijl de wereld kapot gaat aan de doorgedraaide grijp- en graaicultuur. Maar wat is het alternatief? Leven op een onbewoond eiland, net zoals Crusoe.  Dit artikel is exclusief… Read More

Lees meer
Voor leden

Over opvoedingskampen: ‘Moraal is meer dan regels’

Jonge werklozen moeten in opvoedingskampen discipline en regelmaat worden bijgebracht. Werkt zo'n aanpak? Pedagoog en filosoof Leonie le Sage is sceptisch: 'We moeten jongeren aanspreken op hun geweten, en niet alleen maar onderwerpen aan regels.'  Dit artikel is exclusief voor abonnees Dit artikel op Filosofie.nl… Read More

Lees meer
Voor leden

‘Lucia de B. is onschuldig’

Lucia de B. is onschuldig, zegt wetenschapsfilosoof Ton Derksen. De verpleegkundige, die veroordeeld is tot een levenslange gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging wegens de moord op zeven patiënten, is het slachtoffer van vooringenomenheid en ‘denkinstincten’. ‘Hoe kan het dat mensen die zo op de hoogte zijn van de zwakte van… Read More

Lees meer
Voor leden

Sjoerd de Jong: ‘Ik ben voor culturele glasnost’

'Het idee dat wij zo verlicht zijn, en de rest van de mensheid in het duister rondtast op zoek naar het lichtknopje vind ik een onverlichte gedachte.' Sjoerd de Jong over de wedstrijd die moslims niet kunnen winnen, en waarom fervente verdedigers van de Verlichting in feite romantici en radicale… Read More

Lees meer
Mens en techniek
Voor leden

Kafkaëske privacywetgeving

Nieuwe wetgeving die vergaand onderzoek naar personen mogelijk maakt, tast niet alleen de privacy aan, maar dreigt ook te leiden tot een wereld die al eens zo beklemmend is beschreven in het Het Proces van Franz Kafka. Dit artikel is exclusief voor abonnees Dit artikel op… Read More

Lees meer
Voor leden

Rudi Visker: ‘Multiculturaliteit is een ongewilde heiligschennis’

‘Wat voor mij betekenisvol is, hoeft de ander niets te zeggen’. Rudi Visker over het probleem van de multiculturele samenleving, en hoe we er mee om moeten gaan: vormgeven aan een publieke ruimte waar onverenigbare verschillen niet worden weg gemoraliseerd door gezamenlijke waarden en normen. Dit… Read More

Lees meer
Voor leden

De vijand volgens de conservatieven

Bart Jan Spruyt baseert zich in zijn pamflet over de stad op Carl Schmitt. Een dappere keuze, maar helaas blijkt Spruyt een selectieve lezer. Dit artikel is exclusief voor abonnees Dit artikel op Filosofie.nl is alleen toegankelijk voor abonnees. Met liefde en zorg werken wij… Read More

Lees meer
Voor leden

‘Door zorg leer ik mezelf kennen’

Zorg is eng. Zorg betekent tijd steken in de omgang met anderen, terwijl we te horen krijgen dat het in het leven om onszelf gaat. Jan Vorstenbosch – filosoof en 'buddy' – schreef een analyse van de zorg: 'We sturen liever een snel girootje naar tsunami-slachtoffers dan dat we de… Read More

Lees meer
aarde donker nacht onbehagen
aarde donker nacht onbehagen
Economie
Voor leden

Wereldwijd onbehagen

Filosofie Magazine vroeg vijf internationale intellectuelen naar hun bevindingen van deze en de komende tijd. Het oordeel is pessimistisch.

Lees meer