Home Auteurs Jan Vorstenbosch

Artikelen geschreven door Jan Vorstenbosch

Het kind	en de rekening
Het kind	en de rekening

Het kind en de rekening

Verzorgingstehuizen sluiten en de verantwoordelijkheid voor ouderenzorg verschuift meer en meer naar de ‘eigen kracht’ van het netwerk. Vooral kinderen voelen een morele plicht om voor hun hulpbehoevende ouders te zorgen. Maar is zo’n plicht te rechtvaardigen, ook tegenover diegenen die haar niet ervaren? Ethici Jan Vorstenbosch en Julia Hermann bespreken vier pogingen tot rechtvaardiging van… Read More

Lees meer

Moeten kinderen voor hun ouders zorgen?

Het gebeurt niet vaak dat filosofie een directe betekenis krijgt voor ‘trending topics’ aan de keukentafel in gewone gezinnen. Maar de Nederlandse overheid heeft dat voor elkaar gekregen met haar besluit om langer thuiswonen van ouderen te bevorderen en te bezuinigen op zorginstellingen en pleegzorg. Vanaf 1 januari 2015 wordt bovendien de… Read More

Lees meer

Voor het geld of voor de gladiolen?

De moderne Olympische Spelen werden in 1896 ingesteld op initiatief van de bevlogen Franse edelman Pierre de Coubertin. In de loop van de 115 jaar die de Spelen nu oud zijn, zijn het karakter en de context ervan aardig gelijk opgegaan met die welke sport in het algemeen doormaakte in… Read More

Lees meer
Voor leden

Paul Cliteur: ‘De moraal dient zich uit de godsdienst te emanciperen’

Mag een ambtenaar in functie een hoofddoek dragen? Rechtsfilosoof en atheïst Paul Cliteur betwijfelt het zeer sterk. De overheid moet neutraal zijn, naar Frans voorbeeld. Bovendien wordt het tijd dat de moraal zich emancipeert uit de godsdienst. Negen stellingen en twee reacties.   1. Het is niet nodig schichtig… Read More

Lees meer
Voor leden

Lachen tegen de leegte

Waarom is de sociaal meest sterke kantoorwerker ook altijd diegene met de nieuwste moppen en de aardigste woordspelingen? Over lachen op het kantoor en grappen over ambtenaren.   In een briefwisseling met de Informatie Beheer Groep Studiefinanciering ontving ik op een dag die de humor goed gezind was, een… Read More

Lees meer
Voor leden

De tredmolen van het bestaan

Juist bij werk en huwelijk, de twee belangrijkste zaken van het leven, dreigt de sleur: altijd dezelfde klusjes, dezelfde gesprekken, dezelfde seks, dezelfde anderen die langzaam tot een hel worden. Hoe komt dat, en vooral, wat doe je er aan?   Herhaling is een miskend element van het bestaan. Read More

Lees meer
Voor leden

Politiek correct op foute feestjes

‘Waar eindigt het realisme van mijn buurman op een feestje, zijn goede en mijn blinde oog voor uit de hand lopende verhoudingen tussen culturen in dit ‘volle’ landje, en waar begint het racisme, een door rancune ingegeven en in mijn ogen immoreel wereldbeeld?’ Jan Vorstenbosch over politieke correctheid een jaar… Read More

Lees meer
Aandacht
Voor leden

De ervaring van de tijd

Weemoed, verlangen, aandacht, afleiding, verveling, ressentiment – allemaal ‘verschijningsvormen van onze verhouding tot de tijd’. Paul van Tongeren analyseert ze in zijn ethiek van de tijdservaring. De door-en-door geïndividualiseerde consument van de 24-uurs economie heeft te weinig tijd om alles te doen wat hij of zij wil doen, alles te… Read More

Lees meer
Voor leden

Herfsttij van het liberalisme

Het is moeilijk te geloven dat de verworvenheden van het liberalisme – individuele vrijheid, scheiding van kerk en staat, vrije meningsuiting – ooit zullen verdwijnen. Maar bij de dood van de grootste politieke filosoof van de twintigste eeuw, de links-liberaal John Rawls, is het duidelijk dat de klad er goed… Read More

Lees meer
Utrecht CS, vertraging: 15 minuten
Utrecht CS, vertraging: 15 minuten
Voor leden

Utrecht CS, vertraging: 15 minuten

De trein is een kwartier te laat, de omroeper zwijgt. Wat te doen? Naar huis bellen? Collega’s op de hoogte stellen? De moderne mens, gewend aan sleur en schema, ziet zich door de rampzalige privatisering van de NS met zichzelf geconfronteerd. Maar onder onzekerheid, angst en frustratie schuilt een nieuw… Read More

Lees meer
Themis rechtvaardigheid vrouwe justitia Rawls ethiek
Themis rechtvaardigheid vrouwe justitia Rawls ethiek
Economie

Gesluierde rede

John Rawls werd wereldberoemd met zijn ‘sluier van onwetend­heid’. Hij bleef zoeken naar het fundament van liberalisme en rechtvaardigheid.

Lees meer
Voor leden

Misschien wilde ik me wel laten bezielen

Filosoof en ethicus Jan Vorstenbosch is 'buddy' van een psychiatrische patiënt. Hij vertelt waarom hij deze delicate vriendschap aanging, over het bijzondere van de band én wat deze relatie hem leert over alle menselijke relaties. 'Er zijn weinig mensen met wie ik de afgelopen jaren zo veel heb gepraat… Read More

Lees meer