Home Filosofen Emmanuel Levinas
Edmund Husserl filosoof fenomenologie fenomenoloog
Vorige

Edmund Husserl

Emmanuel Levinas

Emmanuel Levinas

12 januari 1906 - 25 december 1995
Epictetus
Volgende

Epictetus

Quote

“Het gelaat toont het idee van oneindigheid”

Emmanuel Levinas is één van de grootste denkers in de naoorlogse periode van de twintigste eeuw. Zijn ethische filosofie is geïnspireerd door zijn ervaring als Frans militair in de Tweede Wereldoorlog. Ondanks zijn Joodse afkomst heeft hij zijn krijgsgevangenschap in Duitsland overleefd. Levinas sloot zich niet af voor de gruweldaden die zich daar voltrokken; ze spoorden hem juist aan tot een pleidooi voor een betere en humane omgang tussen mensen.

De Ander

Levinas zegt dat de medemens niet slechts een ander persoon is, maar verschijnt als een vreemde ander. Om het overstijgende anders-zijn van de ander te benadrukken schrijft hij de Ander herhaaldelijk opzettelijk met een hoofdletter. De Ander is geen object waar ik gebruik van kan maken. Volgens Levinas verschijnt de Ander – hij spreekt van ‘het gelaat van de Ander’ – als ontoegankelijk schepsel dat een appèl doet op mijn verantwoordelijkheid. Deze gedachte, verkondigd in Levinas’ hoofdwerk Totaliteit en Oneindigheid (1961), heeft artsen, maatschappelijk werkers en verpleegkundigen geïnspireerd hun patiënten op een meer zorgzame en respectvolle manier te behandelen.

Even tussendoor… Meer lezen over Levinas en andere grote denkers? Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang elke woensdag het laatste filosofie nieuws, de beste artikelen van de week en af en toe een aanbieding.
Ontvang wekelijks het laatste filosofienieuws, de beste artikelen en af en toe een aanbieding.

Levinas’ mensbeeld

Door de Ander centraal te stellen, zet Levinas zich af tegen een filosofische traditie die zich voornamelijk richt op het ego. Sinds Descartes ligt het zwaartepunt in de filosofie bij het denkende subject, het cogito. Dit subject wil en verlangt het één en ander van zijn omgeving. In de heerschappij van het subject is er geen plek meer voor een werkelijk ethische verhouding met de Ander. Hoewel Duitse filosoof Martin Heidegger zijn geestelijke voorvader is, verwijt Levinas Heidegger deze filosofische blinde vlek.

Emmanuel Levinas citaten

  • ‘Als men de Ander kon bezitten, begrijpen en kennen, zou het de Ander niet zijn.’
  • ‘Politiek is tegengesteld aan moraliteit, zoals filosofie tegenover naïviteit staat.’
  • ‘Een wonder omvat een bepaalde mate van irrationaliteit, niet omdat het de rede choqueert, maar omdat het er geen beroep op doet.’
  • ‘De relatie met de Ander is de relatie met de toekomst.’