Home Auteurs Carolien Ceton

Artikelen geschreven door Carolien Ceton

Sophie Oluwole filosoof
Sophie Oluwole filosoof
Niet-westerse filosofie

Sophie Oluwole: ‘Mens word je door relaties met anderen’

‘Je wordt pas mens door je relaties met anderen,’ zegt Sophie Oluwole. Een gesprek met de Afrikaanse filosoof.

Lees meer
Laura Bassi filosoof natuurkundige pioniers pionier
Laura Bassi filosoof natuurkundige pioniers pionier
Historisch profiel

Pioniers

Het is vandaag internationale vrouwendag. Een portret van zeven vrouwelijke filosofische pioniers, van Ban Zhao tot Oluwole.

Lees meer
Voor leden

Kwame Appiah: ‘We hebben al die coherentie niet nodig’

Volgens Kwame Appiah kunnen we een begrip als ‘ras’ missen als kiespijn. Een mens heeft geen homogene, coherente identiteit: hij kan Afrikaan, man, én filosoof zijn. Toch ziet hij wel het nut in van het afrocentrisme, al was het maar als politiek instrument –  westerse beleidsmakers luisteren anders domweg niet… Read More

Lees meer
Voor leden

Achille Mbembe: ‘We zitten in de val’

Volgens Achille Mbembe kan filosofische reflectie in Afrika helpen om armoede, oorlog en aids te bezweren, maar juist door die enorme problemen is er geen tijd om grondig na te denken. ‘Afrikaanse identiteit wordt misbruikt als politiek instrument, met extreem geweld tot gevolg.’ Dit artikel is… Read More

Lees meer
Niet-westerse filosofie
Voor leden

Mogobe Ramose: ‘We moeten voor de spiegel gaan staan – vooral als we weten dat we lelijk zijn’

De westerse, abstracte vorm van recht staat lijnrecht tegenover het Afrikaanse ‘Ubuntu’ met de nadruk op historie en gemeenschap. Zijn ze ooit met elkaar te verenigen? De Zuid-Afrikaanse filosoof Mogobe Ramose denkt van wel, maar eerst moet het Westen de fouten uit het verleden onder ogen durven zien. ‘Dat betekent… Read More

Lees meer
Voor leden

Gedeelde smart. Het autobiografische werk van Simone de Beauvoir

Zeer gedetailleerd beschreef Simone de Beauvoir het sterven van haar moeder.  Niet omdat ze dacht dat het verliezen van je moeder zo’n unieke ervaring is. Integendeel, De Beauvoir wilde juist schrijven over de dingen die iedereen meemaakt, waar iedereen mee worstelt. ‘Elke smart verscheurt, maar wat het ondraaglijk maakt,… Read More

Lees meer
Voor leden

Valentin Mudimbe: ‘Alles is mogelijk’

Volgens Valentin Mudimbe is ‘Afrika’ een concept, gecreëerd door antropologen en missionarissen. In zijn werk ontrafelt hij dit, maar biedt daarbij geen nieuwe allesverklarende antwoorden. Volgens hem is alles voortdurend in beweging; zekerheden zijn verdacht. Ook zijn filosofie is een onafgebroken opnieuw beginnen – niet alleen wat de inhoud betreft,… Read More

Lees meer
Voor leden

Kwasi Wiredu: ‘Onipa-mens Onipa paa – heel erg mens’

Bij de Akan is iedereen mens van geboorte, maar een werkelijk mens toont zich een volwaardig lid van de samenleving. De Ghanese filosoof Kwasi Wiredu analyseert de Akan-taal om de daarin vervatte traditionele verworvenheden bloot te leggen. Dat moet bijdragen tot een eigen Afrikaanse invulling van modernisering. Over ziel,… Read More

Lees meer
Voor leden

Steven Nadler: ‘Spinoza zou het idee van een joodse staat vanzelfsprekend verafschuwen’

Sinds Spinoza in 1656 door de joodse gemeenschap werd geëxcommuniceerd, is de kwestie of zijn werk tot de ‘joodse traditie’ moet worden gerekend, uiterst beladen. Spinozabiograaf Steven Nadler vindt van wel – maar stelt dat Spinoza’s ideeën ook betekenen dat kritiek van joodse intellectuelen op Israël allesbehalve een teken is… Read More

Lees meer
Voor leden

Het goede, ware & schone: Parisa Damandan, fotografe en onderzoeker

Portretfotografe Parisa Damandan onderzoekt en conserveert oude fotoarchieven in Iran. Ze wil het verleden bewaren, inclusief de perioden die in de huidige Islamitische Republiek taboe zijn. 'Wat je bent geweest in het verleden kun je niet scheiden van hetgeen je bent geworden.' Dit artikel is… Read More

Lees meer