Home Lexicon Structuralisme

Structuralisme – betekenis

Het structuralisme is een filosofische stroming die ervan uit gaat dat menselijk handelen en denken alleen te begrijpen zijn in relatie tot het systeem waarin ze plaatsvinden.

De stroming vindt zijn oorsprong bij de Zwitserse taalwetenschapper Ferdinand de Saussure (1857-1913). Volgens De Saussure kun je taal alleen begrijpen door naar de hele taal te kijken. Oftewel: je moet kijken hoe een woord in de taal past, niet alleen waar het woord naar verwijst. De betekenis van woorden is namelijk afhankelijk van de onderlinge relaties die zij hebben met andere woorden, maar ook van contextuele factoren zoals omgeving en cultuur.

Even tussendoor… Meer lezen over filosofie? Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief:

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang elke woensdag het laatste filosofie nieuws, de beste artikelen van de week en af en toe een aanbieding.
Ontvang wekelijks het laatste filosofienieuws, de beste artikelen en af en toe een aanbieding.

Een andere belangrijke vertegenwoordiger van het structuralisme is de Franse filosoof Michel Foucault (1926-1984). Foucault legt in zijn werk bloot hoe menselijk gedrag en denken worden beïnvloed door maatschappelijke machtsstructuren. Het menselijk individu, of subject, is volgens Foucault slechts een element in dit systeem, niet het middelpunt.