Home ‘Higgsdeeltje is bouwsteen heelal’

‘Higgsdeeltje is bouwsteen heelal’

Door Tim Miechels op 20 augustus 2021

‘Higgsdeeltje is bouwsteen heelal’
Cover van 09-2021
09-2021 Filosofie magazine Lees het magazine

Dit artikel krijgt u van ons cadeau

Wilt u onbeperkt toegang tot de artikelen op Filosofie.nl? U bent al abonnee vanaf €4,99 per maand. Sluit hier een abonnement af en u heeft direct toegang.

Het higgsdeeltje verklaart waarom andere deeltjes massa hebben en wordt daarom gezien als de bouwsteen van het heelal. Wetenschapsfilosoof Henk de Regt vraagt zich af of het higgsdeeltje over honderd jaar nog steeds relevant is.

‘In de jaren na de Tweede Wereldoorlog ontdekten natuurkundigen een grote verscheidenheid aan elementaire deeltjes, de zogeheten particle zoo. Die deeltjes hebben massa, maar niemand kon verklaren waarom. In 1964 voorspelde Peter Higgs het bestaan van een deeltje dat ervoor zorgt dat alle andere deeltjes massa hebben. Dit deeltje was de ontbrekende schakel in de theorie van elementaire deeltjes, en daardoor gold het als de heilige graal van de experimentele fysica. Uiteindelijk werd het higgsdeeltje pas in 2012 ontdekt, dankzij de experimenten in het CERN in Genève. De ontdekking van het higgsdeeltje is niet te vergelijken met bijvoorbeeld een cel die je bekijkt door een microscoop: elementaire deeltjes zijn geen kleine knikkertjes die je direct kunt zien. Het deeltje werd gedetecteerd door te zoeken naar onregelmatigheden in meetresultaten. Die waarneming in het CERN werd gezien als de ontdekking van het feitelijke bestaan van het higgsdeeltje, waardoor ook het standaardmodel van elementaire deeltjes zelf als feit ging gelden. Maar dat het higgsdeeltje de bouwsteen is van de huidige theorie over elementaire deeltjes is nog iets anders dan dat het de daadwerkelijke bouwsteen van het heelal is.’

Technicolor

‘De meetresultaten in het CERN zijn feitelijk waargenomen. Maar het higgsdeeltje zelf is de theoretische verklaring van die meetresultaten. Het higgsdeeltje is het product van de historische ontwikkeling van de theoretische fysica, en dus een menselijke constructie. Het is denkbaar dat het higgsdeeltje over een paar honderd jaar weer verdwenen is uit de natuurkunde. De waarnemingen liggen misschien wel feitelijk vast, maar de onderliggende theorieën niet.

Er bestaan in de natuurkunde ook alternatieven voor het higgsdeeltje. In de bijna vijftig jaar tussen de hypothese van Peter Higgs en de daadwerkelijke ontdekking van het deeltje zaten veel wetenschappers met de vraag: stel dat we het higgsdeeltje niet vinden, wat dan? Een van de alternatieven werd ontwikkeld door Steven Weinberg, een vooraanstaand fysicus en Nobelprijswinnaar. Hij opperde de technicolor-hypothese, die stelt dat niet een deeltje, maar een kracht voor de massa van elementaire deeltjes zorgt. Sinds de ontdekking in het CERN is er natuurlijk een hoerastemming rond het higgsdeeltje, maar er zijn ook nog onopgeloste kwesties. Het higgsdeeltje verklaart waarom alle andere elementaire deeltjes massa hebben, maar het heeft zelf ook massa. Hoe kan dat verklaard worden? Als die vragen onbeantwoordbaar blijken, kan zo’n techni­color-hypothese zomaar weer relevant worden.

Wetenschap is geen lijnrechte weg, toont ook de wetenschapsgeschiedenis van het licht. Rond 1700 dacht Newton dat licht bestond uit deeltjes, terwijl Huygens dacht dat het bestond uit golven. Die golftheorie werd experimenteel ondersteund en tweehonderd jaar lang namen we aan dat licht feitelijk een golf is. Maar rond 1900 ontdekte Einstein dat licht ook deeltjesaspecten had. En toen was het idee dat licht een deeltje is ineens weer terug.’

Relevante berichten

Weekendlijstje Europa
Weekendlijstje Europa
Politiek

Weekendlijstje Europa

Vorige week stemden Europese regeringsleiders in met het kandidaat-lidmaatschap van Oekraïne en Moldavië. Onder druk van crises zoals de oorlog in Oekraïne, klimaatverandering of de Covid-pandemie kiest Europa vaak voor verdere Europese uitbreiding, samenwerking en integratie. Wat betekent dit voor de Europese identiteit en de rol van Europa in de wereld? In dit weekendlijstje vindt u vijf filosofische artikelen over Europa.

Lees meer
Weekendlijstje Spijt
Weekendlijstje Spijt

Weekendlijstje Spijt

Bij zijn bezoek aan Congo op 8 juni betuigde de Belgische koning Filip spijt voor de Belgische wandaden tijdens de koloniale overheersing. Hoewel officiële excuses ontbraken, werd deze spijtbetuiging geprezen als een stap in de goede richting. Maar kun je wel excuses maken voor iets wat je zelf niet gedaan hebt? Wat betekent spijt hebben eigenlijk en waar dient het voor? In dit weekendlijstje vindt u vijf artikelen over spijt.

Lees meer
Kunstmatige intelligentie
Kunstmatige intelligentie
Bewustzijn

Een zelfbewuste computer is onze favoriete nachtmerrie

Een softwareontwikkelaar van Google veroorzaakte een media-storm door te stellen dat zijn werkgever gebruikmaakt van een zelfbewuste chatbot. Maar is dat wel mogelijk? En wat betekent het dat we computers ontwikkelen die ons kunnen doen geloven dat ze bewust zijn?

Lees meer
Woede
Woede

Weekendlijstje: Woede

Een groep woedende boeren trok afgelopen week naar het huis van minister Van der Wal om hun onvrede te uiten over de nieuwe stikstofmaatregelen van het kabinet. Hoewel er in de maatschappij begrip lijkt te bestaan voor de boosheid bij boeren, klinkt er ook kritiek op de manier waarop zij deze boosheid uiten. Wat is woede, hoe gaan er mee om en kunnen we het positief inzetten? Daarover meer in dit weekendlijstje.  

Lees meer