Home Filosofen Peter Sloterdijk
Patricia De Martelaere
Vorige

Patricia De Martelaere

Peter Sloterdijk

Peter Sloterdijk

26 juni 1947 - n.v.t.
Plato op het schilderij De school van Athene door Rafaël
Volgende

Plato

Quote

“De Verlichting is een project om het noodlot te saboteren.”

“Een medische optimalisering van de levenskansen van het individu ligt precies in de lijn van wat Europeanen altijd gewild hebben.”

Hoe vullen we de leegte op die is ontstaan door het afbrokkelen van religie, het verdwijnen van metafysische systemen en afkalvend geloof in revolutionaire verandering? Peter Sloterdijk is een naoorlogse denker: hij kwam in aanraking met de filosofie in de tijd dat ‘de grote verhalen’ dood werden verklaard. De bronnen van betekenis die mensenlevens eeuwenlang zin en directie hebben gegeven, voldeden niet langer. Waren die verhalen dan te groot? Integendeel: ze waren niet groot genoeg. Volgens Sloterdijk kunnen wij helemaal niet leven zonder verhalen die zin geven aan een verder zinloze wereld. Want als mens bevinden we ons behalve in een natuurlijke, bovenal in een symbolische wereld: wij hebben niet alleen een atmosfeer van CO2 nodig, maar ook een atmosfeer van symbolen en betekenissen.

Sloterdijk behoort tot Duitslands meest spraakmakende filosofen: zijn Kritiek van de Cynische Rede (1983) is in eigen land het best verkochte filosofieboek sinds de Tweede Wereldoorlog. Zijn werk is er niet zozeer op gericht om grote problemen op te lossen, maar om die te vertalen naar de moderne tijd. Die vertaling geschiedt ook in letterlijke zin: hedendaagse problemen vergen een hedendaagse jargon. Zo meent Sloterdijk dat religieuze formules achterhaald zijn: hij bedient zich liever van metaforen uit de immunologie en klimaatwetenschap.

Bovendien weet Sloterdijk, voortbouwend op Nietzsche, dat God de mensheid niet komt helpen: we moeten onze problemen zelf oplossen. En dat kúnnen we ook: er bestaat verlossing in de technologie. Sloterdijk veroorzaakte in Duitsland controverse door zich nadrukkelijk uit te spreken voor de genetische verbetering van de mens. De mens heeft een bijzondere rol in de natuur, legt Sloterdijk uit: hij past zich niet zozeer aan zijn omgeving aan, maar past de omgeving aan hemzelf aan, om zo zijn lot in eigen hand te nemen. Zo is de menselijke geboorte niet langer een toevallig proces: dankzij de anticonceptiepil kunnen wij dat proces in grote lijnen zelf sturen. Gentechnologie is slechts een volgende stap in dezelfde richting. En als wij in staat zijn om mensen te scheppen die het beter doen dan de huidige soort, waarom zouden we dat dan nalaten?

Geïnspireerd door Peter Sloterdijk

Henk Oosterling, Marc Jongen, Bruno Latour

Relevante berichten

Hoe de mens een Homo destructivus werd
Hoe de mens een Homo destructivus werd
Waanzin
Voor leden

Hoe de mens een Homo destructivus werd

Onze ondernemingslust en experimenteerdrift dreigen de toekomst van het experimenteren, ondernemen en het leven zelf te vernietigen, sombert Sloterdijk in zijn nieuwste boek. Maar er is hoop. ‘Wat gebeurde er in de twintigste eeuw?’ Dat is de titel van het zojuist verschenen nieuwe boek van de Duitse cultuurfilosoof Peter Sloterdijk. Read More

Lees meer
De twintigste eeuw en eenentwinstigste eeuw
De twintigste eeuw en eenentwinstigste eeuw
Voor leden

De twintigste eeuw en eenentwinstigste eeuw

‘De prijs die we betalen voor objectieve, voor iedereen geldende kennis, is vervreemding’. Log in of word lid van filosofie.nl om het volledige college (41 minuten) te beluisteren. In het vijfde en laatste deel van de Kleine geschiedenis van de filosofie spreekt René Gude over de twintigste en eenentwintigste eeuw. In de vorige eeuw… Read More

Lees meer
Bastaardkinderen
Bastaardkinderen
Voor leden

Bastaardkinderen

Peter Sloterdijk beschrijft en analyseert onze breuk met ons erfgoed. Jammer dat hij de mogelijkheid van een consercatieve lezing van zijn boek niet overweegt. Peter Sloterdijk heeft de koning Midas-achtige gave om alles wat hij aanraakt in filosofie te veranderen. Alledaagse observaties of vreemde geschiedenissen van heinde en ver… Read More

Lees meer
Oefenen, oefenen en nog eens oefenen
Oefenen, oefenen en nog eens oefenen
Voor leden

Oefenen, oefenen en nog eens oefenen

Ambachtelijkheid is bezig aan een opmars. Bedrijven vragen om ‘vakmensen’ en ook kunstenaars beroemen zich weer op hun vakmanschap. Toch is het helaas nog steeds een beladen begrip, meent Denker des Vaderlands René Gude.  Ambachtelijkheid moet nu zo ongeveer uit de taboesfeer gehaald worden, daaruit blijkt dat het helemaal geen… Read More

Lees meer