Home Auteurs René ten Bos

‘Waar macht is, is inkt. En waar inkt is, is macht,’ schrijft managementfilosoof René ten Bos (1959) in Bureaucratie is een inktvis. Bureaucratie is verre van saai, stelt Ten Bos, het is een machtsmiddel dat werkt met de verspreiding van inkt. In 2016 heeft dit boek de Socrateswisselbeker voor het meest prikkelende en urgente filosofieboek van het jaar gewonnen.

Ten Bos is hoogleraar Filosofie van de Managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en honorary professor aan de Universiteit van St Andrews in Schotland. Hij levert kritiek op het efficiency-denken onder managers en de bedrijfsethiek die louter bezig is met het opstellen van regels.

Maar hij schrijft niet alleen over bureaucratie en management. In zijn boek Water (genomineerd voor de Socrateswisselbeker en de ECI Literatuurprijs) onderzoekt hij het wantrouwen jegens water dat al bestaat sinds de oude Grieken. ‘Hoerenlopers, smokkelaars, zakkenrollers en messentrekkers houden zich op in de buurt van rivier en zee. Waar water is, is louche en onguur volk. Water, zo denkt de gegoede burgerij, is niet pluis. Water is unheimisch.’

Artikelen geschreven door René ten Bos