Home Auteurs René Gude

‘Als je het menselijk tekort serieus neemt, is jezelf kennen het hoogst haalbare voor de mens’. René Gude (1957-2015), in 2013 benoemd tot Denker des Vaderlands, is een optimist – maar niet naïef. Onder optimisme verstaat hij geen grenzeloos vertrouwen in de wereld om ons heen, maar eerder realistisch streven naar een optimum. Hoewel wars van blauwdrukken, is volgens hem verbetering van jezelf, werk of samenleving altijd mogelijk. Het verstand – en vooral filosofie – biedt de mogelijkheid om negativisme te overwinnen. Hij keert zich dan ook vooral tegen een doorgeslagen scepticisme, de azijnkijkers die elk nieuw initiatief of idee begroeten met kritiek. Hij past zijn gedachten over optimisme ook toe op omgang met een ernstige ziekte en de dood, nadat bij hem kanker werd geconstateerd.  René Gude is een van de oprichters van Filosofie Magazine, en was tot 2013 directeur van de Internationale School voor Wijsbegeerte. In datzelfde jaar verscheen het boek Stand-up filosoof. De antwoorden van René Gude geschreven door volkskrantjournaliste Wilma de Rek die tal van interviews had met Gude over hoe we het met onszelf, met elkaar en met de wereld uithouden.  In 2010 verscheen het luisterboek Geschiedenis van de filosofie.

René Gude over Descartes

Artikelen geschreven door René Gude

Voor leden

’t Zal verkeren

Ach, hoe fijn zou ’t zijn als we het kwaad vroegtijdig konden oormerken en het als een onschuldig kalfje in een grazige weide konden geleiden. Het zou onschadelijk opgroeien tot een enorme stier, we zouden het hek jaarlijks verstevigen en op veilige afstand een tribune oprichten vanwaar jong en oud… Read More

Lees meer
Denker des Vaderlands
Voor leden

Doortastend aarzelen

‘Het Nederlandse publiek doet er goed aan om bij de vraag naar zegeningen & risico’s van de mogelijke toepassingen van gentechnologie net zo driest te werk te gaan als de wetenschappers bij het scheppen van die mogelijkheden.’ René Gude, hoofdredacteur van Filosofie Magazine, over de commotie rond Wim Rietdijk. Read More

Lees meer
Voor leden

Humane selectie via eugenetica, abortus en gentechnologie

De genetica, als zuivere wetenschap, is de tak van de biologie die in kaart brengt hoe de genen diverse levensprocessen constitueren en beïnvloeden. Genetica laat in eerste instantie zien hoe de processen daadwerkelijk verlopen. De mogelijkheden om in die processen in te grijpen vloeien daar vanzelf uit voort en worden… Read More

Lees meer
fraude fraud sticker muur
fraude fraud sticker muur
Politiek

Fraude en corruptie

Het is altijd goed nieuws als kwesties van fraude en wetsovertreding aan het licht komen, volgens filosoof Charles de Montesquieu.

Lees meer
Voor leden

Strijd tegen de beheksing van het verstand

‘Kijk eens naar de activiteiten die we “spelen” noemen. Ik bedoel bordspelen, kaartspelen, balspelen en Olympische spelen. Wat hebben deze gemeenschappelijk? – Zeg niet: ze moeten iets gemeen hebben, anders zouden ze geen “spelen” heten – maar kijk of ze allemaal iets gemeen hebben.’ Ludwig Wittgenstein aan het werk. In… Read More

Lees meer
Ruud Lubbers politicus oud-premier CDA
Ruud Lubbers politicus oud-premier CDA
Politiek
Voor leden

‘De geschiedenis van de mensheid begint nu pas echt’

‘Het marktdenken begint totalitaire trekjes te krijgen’, meent oud-premier Ruud Lubbers. En de regering kijkt machteloos toe: ‘Tegenwoordig verzuchten politici steeds vaker: we kunnen niets doen, want als we de belasting verhogen, dan vestigen de bedrijven zich over de grens.’ Een interview over economie, ethiek en paars.

Lees meer