Home Weekendlijstje: zorg

Weekendlijstje: zorg

Door Robin Abbing op 17 december 2021

Weekendlijstje: zorg

Dit artikel krijgt u van ons cadeau

Wilt u onbeperkt toegang tot de artikelen op Filosofie.nl? U bent al abonnee vanaf €4,99 per maand. Sluit hier een abonnement af en u heeft direct toegang.

Vanaf het begin van de coronacrisis staat de zorg centraal. Maar hoewel we anderhalf jaar geleden nog applaudisseerden voor zorgmedewerkers, lijken die het er nu bekaaid vanaf te brengen in het nieuwe coalitieakkoord. Wat betekent het om voor iets of iemand te zorgen? En waarom vinden we dat we dat moeten doen? In dit weekendlijstje vijf filosofen over zorg.

Moederliefde

Filosoof Jannah Loontjens kijkt voor de vijfde keer naar de film All About My Mother. Het is een verhaal over moederliefde, bescherming en onafhankelijkheid. Waaruit bestaat de liefde van een moeder voor haar kind? En hoe verhouden (on)afhankelijkheid en zorg zich tot elkaar, in de relatie tussen ouder en kind? Aan de hand van de gedachten van filosofen Simone de Beauvoir en Martin Heidegger reflecteert ze op de film, die haar telkens weer tot tranen toe roert.

Lees hier het artikel over All About My Mother

De zelfzorgende mens

Filosoof Marjolein de Boer signaleert een neoliberale opvatting van zorg in de samenleving. ‘Een betere zorg begint bij jezelf’, dus de burger dient zijn eigen gezonde keuzes te maken. De overheid geeft enkel een duwtje in de goede richting. Dat veronderstelt dat het individu die gezonde keuzes ook wíl maken en op die manier voor zichzelf wilt zorgen. Is dat een realistisch mensbeeld? In haar essay in Wijsgerig Perspectief gaat De Boer op zoek naar de grenzen van de zelfzorgende mens.

Lees hier het artikel over zelfzorg

Klimaatzorgen

Dat we moeten zorgen voor de mensen die dichtbij ons staan, is voor de meesten vanzelfsprekend. Minder evident is of en hoe we zorg moeten dragen voor de natuur. De huidige klimaatcrisis laat zien dat we maar moeilijk met die zorgtaak om kunnen gaan. Wie is er verantwoordelijk voor de ecologische crisis? En wie gaat er wat aan doen? Filosoof Leon Heuts beschrijft een zoektocht van politicologen, een klimatoloog en een Shell-medewerker rondom deze kwestie.

Lees hier het artikel over verantwoordelijkheid voor de natuur

Genderrollen

Volgens sommige biologen zouden vrouwen beter ‘geprogrammeerd’ zijn om zorgtaken te doen. Die stelling versterkt de traditionele rolverdeling tussen man en vrouw. Filosoof Marli Huijer constateert dat de zorgtaken in de Nederlandse samenleving nog altijd niet eerlijk verdeeld zijn. Wat hebben we aan die feiten als we elkaar als gelijken willen behandelen? Helemaal niets, stelt Huijer in haar analyse van het verband tussen biologie en conservatisme.

Lees hier het artikel over biologie en behoudzucht

Ouderenzorg

Door bezuinigingen in de ouderenzorg neemt de druk op kinderen van hulpbehoevende ouders toe. Past dat binnen een rechtvaardige samenleving? Hoogleraar ethiek van instituties Ingrid Robeyns buigt zich in Wijsgerig Perspectief over de vraag hoe we ouderenzorg zouden moeten inrichten in een rechtvaardige samenleving. Zou iedereen, arm of rijk, daarin toegang moeten hebben tot een goed verzorgingstehuis?

Lees hier het artikel over ouderenzorg