Home Filosofen Homerus

Homerus was een Griekse dichter. Hij schreef veel heldenverhalen, godenverhalen en mythen. Zijn bekendste werken zijn de Ilias en de Odyssee.