Home Filosofen Anselmus van Canterbury
Anne Conway
Vorige

Anne Conway

Anselmus van Canterbury

Anselmus van Canterbury

01 januari 1033 - 21 april 1109
Aristoteles filosoof buste
Volgende

Aristoteles

Quote

“Credo, utintelligam (Ik geloof om te begrijpen).”

Anselmus is het meest beroemd om zijn “ontologisch godsbewijs” (de term komt overigens niet bij hem voor, maar is van Immanuel Kant). Dit bewijs uit de Proslogion heeft de vorm van een reductio ad absurdum. Dat wil zeggen: het tegendeel van wat moet worden bewezen leidt tot onzinnige uitspraken. Anselmus begint met de uitspraak “Er is geen God”. Anselmus definieert God vervolgens als “datgene waarboven niets groters gedacht kan worden”. God bestaat dus in het denken en iedereen die denkt kan deze definitie begrijpen. Als God slechts in het verstand zou bestaan, dan is Hij niet datgene waarboven niets groters gedacht kan worden. Volgens Anselmus bestaat God daarom ook buiten het verstand, in de werkelijkheid. Dus God is denkbaar en omdat Hij denkbaar is als het allergrootste, moet hij ook bestaan in de werkelijkheid. Derhalve is een atheïstisch standpunt onzinnig.