Home Lexicon Sluier van onwetendheid

“De beginselen van rechtvaardigheid worden gekozen achter een sluier van onwetendheid”

John Rawls

De sluier van onwetendheid is een denkbeeldige dekmantel van iemands maatschappelijke positie. Het is onderdeel van de zoektocht van de Amerikaanse filosoof John Rawls (1921-2002) naar de beginselen van rechtvaardigheid in zijn filosofische klassieker A Theory of Justice (1971).

Een rechtvaardige samenleving is volgens Rawls gebaseerd op rechtvaardige principes. Maar hoe weet je wat rechtvaardig is? Daarvoor bedenkt hij een gedachte-experiment: stel je een vergadering voor over de beginselen van rechtvaardigheid, waarin alle deelnemers zich onder een sluier van onwetendheid bevinden. Door die sluier zijn ze geheel onpartijdig en gelijk, want niemand weet zijn ras, gender of economische status. De sluier verbergt ook contextuele feiten, zoals de politieke, economische en culturele situatie in de maatschappij. Enkel algemene kennis over politicologie, economie en psychologie blijft over.

De denkbeeldig gesluierde deelnemers van het overleg zullen volgens Rawls geheel eerlijke, rechtvaardige principes opstellen, omdat ze gebaseerd zijn op een rationele afweging zonder inmenging van politiek en sociaal beladen vooroordelen.