Home Commentaar

Commentaar

Door Paul van Tongeren op 30 september 2021

Commentaar

Dit artikel krijgt u van ons cadeau

Wilt u onbeperkt toegang tot de artikelen op Filosofie.nl? U bent al abonnee vanaf €4,99 per maand. Sluit hier een abonnement af en u heeft direct toegang.

We schrijven half september. Een e-mail:
– Beste heer van Tongeren, Ik werk voor X (een landelijke krant) en bereid een artikel voor over de QR-code-samenleving. Die code boezemt mensen angst in; afgezien van reële veiligheids-issues zijn die duizelingwekkende vierkantjes onbegrijpelijk en kwetsbaar voor complotdenken. Mag ik hierover eens met u praten?
Ik stem in en stel de vraag waarom er veel meer aandacht lijkt te zijn voor de privacy-problemen die vastzitten aan de corona-check dan over de duizenden camera’s langs snelwegen, de tienduizenden camera’s in grote en kleine steden, het feit dat op allerlei plaatsen je telefoon getracked wordt, dat je het openbaar vervoer niet inkomt zonder dat je gevolgd wordt, en dat je zo vaak gevraagd wordt of je wilt aangeven welke cookies je niet wilt dat je uiteindelijk maar alles accepteert om niet weer te moeten uitzetten wat kan. Welke factoren maken die code ineens tot een issue?
– Ja, eigenlijk doen wij daar ook aan mee, door er weer over te schrijven. Interessant!
Twee dagen later komt een nieuwe mail, met dank voor het gesprek:
– heeft me aan het denken gezet. Maar voor het artikel heb ik toch maar een ander interview gebruikt.

Dezelfde dag gaat de telefoon:
– Goedemorgen, met X; ik werk onder meer voor het NOS-journaal; ik heb begrepen dat u niet graag in twee woorden uw mening geeft, maar mag ik u toch wat vragen? Komt het gelegen?
– Gaat uw gang.
– Recent onderzoek van I&O-research in opdracht van de NOS laat zien dat verdere versoepelingen van de corona-maatregelen door 63 % van de bevolking gesteund worden, maar dat bezwaren ertegen meer voorkomen onder gevaccineerden (ruim 30 %) dan onder ongevaccineerden (18 %). De meerderheid die voor versoepelingen is, steunt dus voor een aanzienlijk deel op ongevaccineerden. Wat denkt u daarvan
– Nog niets, ik ken het onderzoek niet. Is er onderscheid gemaakt tussen soorten ongevaccineerden? Denken principiële weigeraars misschien anders dan mensen die nog niet bereikt zijn of die ‘het niet zo nodig vinden’? Is al verdisconteerd welke invloed de coronacheck-app heeft op het aantal gevaccineerden?
– Nee, dat is allemaal niet onderzocht; zou wel interessant zijn om te weten.
– Misschien is het dan een beetje vroeg om al conclusies te trekken?
– Ja, daar heeft u gelijk in. Dank u wel voor uw tijd. Goede morgen.
Ik kon die avond niet naar het journaal kijken, en weet dus niet welke deskundige men bereid gevonden heeft.