Home Auteurs Jos de Mul

‘We hebben onszelf getransformeerd door het gebruik van technische middelen.’ In Kunstmatig van nature. Onderweg naar homo sapiens 3.0, het Essay van de Maand van de Filosofie, zegt Jos de Mul (1956) dat we in de genetica, neurowetenschap en robotica, bezig zijn met het creëren van onze evolutionaire opvolgers. Wat doen al deze ontwikkelingen met de identiteit van de mens?

De Mul is hoogleraar Wijsgerige Antropologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als hoofd van de afdeling filosofie van  mens en cultuur is hij voornamelijk geïnteresseerd in het thema techniek. Met name vraagstukken als: Wat is de impact van de informatie- en communicatietechnologie op de mens?
In 2003 ontving hij de Socrates Wisselbeker voor Cyberspace Odyssee. In dit boek beschrijft de Mul de opkomst van cyberspace en de invloed daarvan op de mens. Zo ontdekt de mens vele nieuwe mogelijkheden in de virtuele ruimte die ter versnelling van het dagelijks leven kunnen dienen. Maar tegenwoordig lijken we niet meer zonder het internet te kunnen.

Jos de Mul over sublieme technologie 

Artikelen geschreven door Jos de Mul