oog pupil iris geloof religie Herman Philipse
Denkfouten

‘Religie is ontstaan omdat dat nuttig was’

Het is een grote misvatting dat het leven alleen maar zin krijgt door religie, meent de atheïstische filosoof Herman Philipse.

Lees artikel