Home Grote denkers over de toekomst

Grote denkers over de toekomst

04 januari 2010

Dit artikel krijgt u van ons cadeau

Wilt u onbeperkt toegang tot de artikelen op Filosofie.nl? U bent al abonnee vanaf €4,99 per maand. Sluit hier een abonnement af en u heeft direct toegang.

Acht filosofen en schrijvers zijn door de IKON geïnterviewd over de toekomst van de wereld. Over globalisering en identiteit, het ontbreken van een gedeelde moraal en het gemis aan geborgenheid. Onder meer Susan Neiman, Charles Taylor en Ian Buruma, die tevens dit jaar het essay van de Maand van de Filosofie schrijft, geven antwoord op de vraag wie we zijn, en prangender nog, wie we willen worden.

Aflevering 1: Wat overkomt ons? Is er een weg uit de angst en onzekerheid die globalisering oproept? Alleen een land dat zelfvertrouwen mist, voelt de behoefte zich af te schermen van buitenlandse invloeden. Vertrouwen en culturele openheid gaan samen. Een etiquette over hoe om te gaan met de emoties van onszelf en anderen.

Get Microsoft Silverlight

Aflevering 2: Diversiteit – van wij tegen zij naar een nieuw wij. Hoe gaan we om met verschillen in levensovertuiging en cultuur, en welke rol speelt religie hierbij? Kunnen we het diepgaand oneens zijn zonder wederzijds respect te verliezen. Een recept om tegenstellingen te overbruggen en het wij/zij denken achter ons te laten op zoek naar een nieuw wij. Met Charles Taylor en Ian Buruma.

Get Microsoft Silverlight

Aflevering 3: Moraal – pleidooi voor volwassen idealisme. Hebben we een nieuwe moraal nodig om goed samen te leven of is dat alleen maar bevoogdend moralisme? Welke waarden moeten we hoog houden? Susan Neiman pleit voor rede, geluk, eerbied en hoop. Hoop zegt iets over hoe de wereld zou moeten zijn en onze mogelijkheid om die betere wereld dichterbij te brengen. Een weg om een levenshouding te ontwikkelen van cynisme naar hoop; volwassen idealisme.

Get Microsoft Silverlight

Aflevering 4: Verlangen naar verbondenheid – voorbij de nostalgie Hoe creëren we een samenleving waarin we ons kunnen verbinden met elkaar en een sense of belonging, geborgenheid ervaren? Gevoelens van ontheemding achterlatend en onderweg naar de wereld als ons thuis. Zijn we om zelf gelukkig te zijn aangewezen op anderen of leven we alleen voor onszelf? De samenleving is het huis dat we samen bouwen. Een verhaal over verlangen naar bestemming en betekenis.

Get Microsoft Silverlight

Meer informatie, zie www.luxmagazine.nl