Log in

Wachtwoord vergeten?

Word lid Log in Contact

Filosofie.nl

Filosofie Magazine nr. 10/2017

Hoe lees je de Poëtica?

Florine Keus

De eerste zin uit het zesde hoofdstuk van Aristoteles’ Poëtica is één van de meest omstreden passages uit de Griekse literatuur. Wat leert deze tekst ons over de harmonie tussen emotie en rede?

'De tragedie is dan de uitbeelding van een serieuze en afgeronde handeling van enige omvang, in op smaak gebrachte taal, waarvan de verschillende ingrediënten gebruikt worden in specifieke onderdelen van het stuk, met handelende personages zonder tussenkomst van een verteller, waarbij door medelijden en vrees een verlichting van dergelijke emoties wordt bewerkstelligd.'

Deze zin heeft zoveel stof doen opwaaien door het mysterieuze begrip katharsis. In de Poëtica gebruikte Aristoteles meerdere termen die hij niet uitlegde. De concepten uit het boek zijn in deze tijd nog steeds relevant. Ze worden nog altijd toegepast in romans, films, theater en opera. In de eerste zin van zijn werk schrijft Aristoteles dat hij het gaat hebben over poiêtikê. Op het eerste gezicht is dit misschien makkelijk te vertalen als ‘poëzie’. Maar de oude Grieken verstonden iets heel anders onder poëzie dan wij. Bij hen stond het begrip mimêsis centraal. Poiêtikê ging over het uitbeelden van handelingen in taal, al dan niet met ritme en melodie. Heldendichten, tragedies, komedies en zelfs narratieve koorliederen vielen onder poëzie. Daarom vertalen De Jonge en Gerbrandy poiêtikê als ‘dichtkunst’. Deze term is gekozen om de meerduidigheid: dichtkunst is zowel het dichten zelf als het resultaat ervan.

Verder lezen?

In een tijd waarin autoriteit, waarheid en het publieke debat onder druk staan kan filosofie met heldere analyses richting geven. Met liefde en zorg werken wij iedere dag weer aan de beste verhalen over filosofie. Steun ons door lid te worden voor maar € 4,99 per maand. U krijgt daarmee toegang tot alle artikelen uit Filosofie Magazine en Wijsgerig Perspectief plus exclusieve achtergrondartikelen, interviews en portretten. Of bestel de losse editie na.

InloggenLid Worden