Home Auteurs Gido Berns

Artikelen geschreven door Gido Berns

Steeds ongelijker. Het verleden verslindt de toekomst?

‘Het verleden verslindt de toekomst.’ Daarmee doelt Piketty op de in het verleden ontstane vermogensposities die de toekomst van onze samenleving bepalen: de rijken worden alsmaar rijker. Ligt de toekomst vast? Allerminst, stelt Gido Berns, die filosofisch-historisch onderzoek doet naar economie. Ongelijkheid is een historisch proces dat afhankelijk is van… Read More

Lees meer

Ten geleide: ongelijkheid en mondiale rechtvaardigheid

Ongelijkheid is op dit moment het gesprek van de dag. De politiek, niet alleen in Nederland en België, gonst ervan en de maand van de filosofie heeft er dit jaar haar thema van gemaakt. Gelukkig beschikken we over een indrukwekkende en zeer leesbare studie over ongelijkheid in de wereld, Kapitaal… Read More

Lees meer

Ten geleide: Economie en vertrouwen

Twee jaar financiële en economische crisis, waarin iedereen iedereen lijkt te wantrouwen, heeft alom geleid tot een roep tot herstel van het vertrouwen. Alle vier bijdragen in dit nummer van Wijsgerig Perspectief gaan over dit vertrouwen, niet alleen in de financiële (Vandevelde) en monetaire sector (Berns), maar ook in de economie in… Read More

Lees meer

Monetair vertrouwen

‘I promise to pay the bearer on demand the sum of [1, 5, 10…] Pounds’ staat op elk Brits bankbiljet geschreven, voorzien van de handtekening van de Chief Cashier. Het geeft in één zin of zelfs in één woord aan waarom geld vertrouwen vergt: het is een belofte, een belofte dat… Read More

Lees meer

De correspondenten: De globalisering in de spiegel van de ander

Tijdens het herfstsemester van dit academisch jaar gaf ik, Europeaan en gespeend van elke grondige kennis van de Chinese cultuur, een college History and philosophy of economical thought aan 110 masterstudenten in de economische wetenschappen van de Universiteit van Shandong te Jinan. Ik hield ze mijn westerse spiegel voor. En zij mij… Read More

Lees meer
Voor leden

Gastvrij, streng en ironisch

Jacques Derrida was een man van de radicale gastvrijheid – zowel in zijn filosofie als in zijn karakter. De ander had altijd voorrang, hoe moeilijk en onmogelijk dat soms ook is. In deze hysterische tijd van het eigene, van verplichte integratie en nationaal provincialisme, zal zijn stem worden gemist. De… Read More

Lees meer
Voor leden

De tijd is uit zijn voegen

Zes maanden na het Nederlandse ‘nee’ tegen de Europese Grondwet, zijn we nog niet veel verder dan de conclusie dat de burger ‘weinig betrokken’ is bij de politiek. Maar wat is betrokkenheid eigenlijk? Gido Berns laat zien hoe betrokkenheid verdwijnt als er geen samenhang meer is tussen staat, economie en… Read More

Lees meer