Home Auteurs Adam Sandel

‘We zien niet in dat de traditie ons ook veel kan leren,’ zegt Adam Sandel in Ruimte voor vooroordelen. Pleidooi voor betrokken denken. Volgens Sandel (1986) associëren we vooroordelen met vooringenomenheid, haat en bijgeloof. Maar als we vooroordelen zien als achtergrondkennis dan vormen ze juist een essentieel onderdeel van ons oordeelsvermogen.
Het boek is een bewerking van zijn proefschrift waarvoor hij in 2014 de Leo Strauss Prize voor de beste dissertatie in politieke filosofie ontving.

Artikelen geschreven door Adam Sandel