Home Wijsgerig Perspectief nr 3/2022
Wijsgerig Perspectief - #8 2022

Wijsgerig Perspectief nr 3/2022

In de westerse filosofie is de zoektocht naar kennis en waarheid sterk verbonden met kijken: we moeten eerst zien, dan geloven. In deze editie van Wijsgerig Perspectief buigen vier auteurs zich juist over de kunst van het luisteren. Eva Meijer onderzoekt hoe we al luisterend ruimte kunnen maken voor de politieke belangen van kinderen, niet-menselijke dieren, planten en ecosystemen. Grâce Ndjako analyseert de rol van orale tradities in de Afrikaanse filosofie. Joeri Bruyninckx bestudeert de technologieën waarmee we door de eeuwen heen naar vogelzang hebben geluisterd. En ten slotte stelt Aldo Houterman dat de wereld zich niet helder en welonderscheiden aan ons toont, maar vol zit met geruis, gesis en gekraak. Wat brengt het ons als we die ruis tot ons door laten dringen?
wijsgerig perspectief 03 2022
Ten geleide: Luisteren
Ten geleide: Luisteren
Ten geleide

Ten geleide: Luisteren

Kennis en waarheid zijn in de westerse cultuur vanaf de Griekse beschaving sterk verbonden met visuele metaforen, zoals (zelf)reflectie, inzicht en helderheid. Ook in de naam ‘Verlichting’ klinkt de metaforiek van het zien door. De dominantie van het zicht in de westerse cultuur heeft geleid tot een sterke nadruk op… Read More

Lees meer
Diep luisteren en democratie
Diep luisteren en democratie
Essay

Diep luisteren en democratie

Politiek filosofen zien het belang van luisteren vaak over het hoofd, stelt ­­Eva Meijer. Meijer onderzoekt hoe we al luisterend ruimte kunnen maken voor wezens die tot nu toe buiten de politieke gemeenschap vallen, zoals kinderen, niet-menselijke dieren, planten en ecosystemen.

Lees meer
Van westers wereldbeeld naar Afrikaanse world sense
Van westers wereldbeeld naar Afrikaanse world sense
Essay

Van westers wereldbeeld naar Afrikaanse world sense

Mannelijke en vrouwelijke lichamen, zwarte en witte mensen – de nadruk op het visuele in de westerse cultuur leidt ertoe dat er voortdurend onderscheidingen worden gemaakt, stelt Grâce Ndjako. In de Afrikaanse filosofie speelt luisteren juist een belangrijke rol. Ndjako analyseert hoe orale tradities kennis verspreiden over het kolonialisme en bijdragen aan de vorming van een Afrikaanse verhouding tot de wereld.

Lees meer
Luistervinken
Luistervinken
Essay

Luistervinken

Joeri Bruyninckx bestudeert de verschillende manieren waarop mensen door de eeuwen heen naar vogelzang hebben geluisterd. De technologieën die we hiervoor gebruiken, sterken ons vaak in de overtuiging dat de natuur losstaat van de mens, stelt hij. Kunnen we luisteren op een manier die wel recht doet aan de verstrengeling van de menselijke en niet-menselijke natuur?

Lees meer
Luisteren naar ruis
Luisteren naar ruis
Essay

Luisteren naar ruis

Luisteren biedt een andere toegang tot de wereld dan zien, stelt Aldo Houterman. Aan de hand van de filosofie van Michel Serres en de muziek van de Amerikaanse band Low stelt Houterman dat de wereld vaak niet helder en welonderscheiden aan ons verschijnt, maar juist vol zit met geruis, gesis en gekraak. Hoe kunnen we naar die ruis leren luisteren? En wat brengt dat ons?

Lees meer
Een breuk in de wereld
Een breuk in de wereld
Uitgelezen

Een breuk in de wereld

In deze rubriek leest, wikt en weegt een vakgenoot recent verschenen Nederlandstalige boeken of belangrijke vertalingen in het brede wijsgerige veld.

Lees meer
Worden doe je nooit alleen
Worden doe je nooit alleen
Affiniteiten

Worden doe je nooit alleen

Wat beweegt ons denken? In deze rubriek verschijnen de mooiste odes van het digitale platform Bij Nader Inzien in druk.

Lees meer