Home 04-2011
Wijsgerig Perspectief - #4 2011

04-2011

Deze editie van Wijsgerig Perspectief is alleen online beschikbaar voor leden van filosofie.nl* via www.wijsgerigperspectief.nl. Lid worden? Klik hier voor de mogelijkheden.

Het tijdschrift Wijsgerig Perspectief verschijnt vier keer per jaar en biedt extra verdieping naast Filosofie Magazine. In Wijsgerig Perspectief leest u lange artikelen over grote filosofen zoals Albert Camus, Plato en Kierkegaard. Maar ook over even tijdloze als actuele thema’s: de spelende mens, vergeving, oorlog en vrede.

* Jaarabonnees van Filosofie Magazine en jaarabonnees van Wijsgerig Perspectief hebben automatisch toegang tot het volledige online archief.

Cover afbeelding voor 04-2011
Column

Ten geleide: Democratie en representatie

Aanleiding voor dit nummer over ‘democratie en representatie’ is het overlijden, op 3 oktober van vorig jaar, van een van de belangrijkste naoorlogse politieke denkers in Frankrijk, Claude Lefort  (1924-2010).  Omdat we niet zozeer de man, maar des te meer zijn ideeën willen memoreren hebben we ervoor geopteerd om de… Read More

Lees meer
Claude Lefort:  geen politiek zonder representatie
Claude Lefort:  geen politiek zonder representatie
Hoofdartikel

Claude Lefort: geen politiek zonder representatie

Hoe politieke macht veroveren en behouden? Het antwoord op deze vraag staat te lezen in een van de beruchtste boeken uit de geschiedenis van het politieke denken: Il Principe van Niccolo Machiavelli (1469-1527). Zijn antwoord is zonneklaar: voor élke heerser – of hij nu de troon heeft geërfd als telg van een oude dynastie… Read More

Lees meer
Essay

Deliberatie zonder representatie?

In juni 2011 lanceerde een aantal Belgische prominenten en academici, onder aanvoering van auteur David Van Reybrouck, het G1000-project. Dit initiatief heeft tot doel om in november 2011 duizend willekeurig gekozen Belgische burgers van beide kanten van de taalgrens bijeen te brengen in Brussel om een hele dag samen te discussiëren… Read More

Lees meer
Essay

Representatie en contestatie: Jacques Rancière over democratie

Jacques Rancière is een erfgenaam van een (grotendeels linkse) traditie van kritiek van het representatiebegrip. Zo bekritiseerde Marx representatie als ‘een heel specifiek product van de moderne bourgeois maatschappij’, die gebaseerd is op de scheiding tussen staat en maatschappij. Auteurs als Antonio Negri, de jonge Claude Lefort en Cornelis Castoriadis,… Read More

Lees meer
Essay

De lege plaats van de internationale macht?

Er is iets merkwaardigs aan de hand met onze tijd. Enerzijds beleven we de absolute triomf van de democratie. We zijn allicht nog niet aan het einde van de geschiedenis, maar representatieve democratie lijkt wel universeel aanvaard als het enige legitieme politieke regime. Het is het volk dat via diverse… Read More

Lees meer
Recensie

Warm aanbevolen: Democratie als cultus

Met Democratie als cultus heeft Marin Terpstra een mooi boek geschreven. Het biedt een erudiet spoorzoeken in de hedendaagse politiek filosofie naar wat Claude Lefort het ‘aanblijven van het politiek-theologische’ noemt. In het spoor van Carl Schmitt heeft Terpstra oog voor theologische concepten en structuren die ongenoemd in ons modern politieke denken blijven… Read More

Lees meer
Recensie

De filosofische videotheek: The Tree of Life

In de Hof van Eden bevinden zich twee bomen: de boom des levens en de boom van de kennis van goed en kwaad, waarvan de vruchten onsterfelijkheid respectievelijk kennis van goed en kwaad geven. Tegen Gods verbod in eten de paradijsbewoners van de boom van de kennis van goed en kwaad. Om hen… Read More

Lees meer
Reportage

De correspondenten: Veertig mensen op een plein

Democratie is regering door het volk. En dat is de beste vorm van regering die er is, daar zijn de meeste mensen het over eens. Het is ook niet toevallig dat bijna alle politieke partijen in het Westen de democratie in hun naam en in hun vaandel dragen. Maar waar… Read More

Lees meer
Essay

De estafette: Klimaatverandering

Afgelopen jaar is in Nederland de aandacht voor het probleem van de klimaatverandering volstrekt verstomd. Internationaal vormt ons land in dit opzicht geen uitzondering. Op een zeker moment stonden de kranten bol van mogelijke schandalen die het bewijsmateriaal onderuit zouden halen, maar tegen de tijd dat de hype voorbij was… Read More

Lees meer